ActueelDe balans zoeken tussen corona- en reguliere zorg

14 oktober 2020

Hygiënisch handpompje

In het Elkerliek liggen momenteel weer diverse corona-verdachte en positieve patiënten. Dat komt omdat de afgelopen weken het aantal coronapatiënten in onze regio fors is toegenomen. Daarnaast hebben we patiënten van andere zwaarbelaste ziekenhuizen in Nederland overgenomen. Uiteraard willen we iedereen de zorg blijven geven die nodig is. Daarbij draait het steeds om zoeken naar balans tussen corona- en reguliere zorg. Hoe we dat doen, lichten we hieronder toe.

Prognose

We houden rekening met een verdere toename van het aantal corona-verdachte en postieve patiënten, zowel op de verpleegafdelingen als op de IC. Om hier voldoende op voorbereid te zijn, verlagen we voor de komende weken op verantwoorde wijze het aantal grote planbare operaties. Voor deze patiënten is namelijk vaak een langdurig verblijf in het ziekenhuis nodig. Door de noodzaak van deze operaties kritisch te bekijken, creëren we extra ruimte op de verpleegafdelingen én kunnen medewerkers bijspringen in de zorg voor corona-positieve en -verdachte patiënten.

Meer zorg op afstand

De afgelopen periode is veel ervaring opgedaan met telefonische en videoconsulten. Dat bleek vaak een prima alternatief voor een afspraak in het ziekenhuis. Indien mogelijk zullen we weer inzetten op deze vorm van zorgverlening. Zo verminderen we de toestroom van patiënten naar ons ziekenhuis.

#Ikdoewelmee

We willen de juiste zorg kunnen blijven bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Help ons daarbij door ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder kan verspreiden. Blijf dus thuis als u corona-achtige klachten heeft, draag uw mondkapje (in lijn met het landelijk beleid), denk aan de handhygiëne (bij binnenkomst en als u arriveert op een polikliniek of afdeling) en houd overal anderhalve meter afstand. Verder geldt in ons ziekenhuis: slechts 1 bezoeker per (opgenomen) patiënt, kom indien mogelijk alleen naar uw afspraak (bij kinderen en in uitzonderlijke gevallen is max. 1 begeleider toegestaan) en verlaat het ziekenhuis zo snel mogelijk na uw afspraak.

Stel noodzakelijke zorg niet uit!

Vanzelfsprekend geldt dat mensen die acute zorg nodig hebben altijd in het ziekenhuis terecht kunnen. Heeft u dus urgente klachten waarvoor u een beroep moet doen op ziekenhuiszorg, stel dat dan niet uit!

Meer nieuws