Raad van BestuurDe raad van bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen het ziekenhuis; de realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten.

De raad van bestuur van het Elkerliek ziekenhuis wordt gevormd door:

  • mevrouw prof. dr. Eveline de Bont (voorzitter)
  • de heer Raymond van Oosterhout

De raad van bestuur wordt ondersteund door bestuurssecretaris mevrouw drs. Marieke Terhürne.
Beleid vergoeding onkosten Raad van Bestuur Elkerliek ziekenhuis

Contact

De Raad van Bestuur is tijdens kantoortijden bereikbaar op het telefoonnummer 0492-595400 of via email: secretariaatrvb@elkerliek.nl. Alle correspondentie voor de Raad van Bestuur kan worden toegestuurd aan:

Elkerliek ziekenhuis
Raad van Bestuur
Postbus 98
5700 AB Helmond

Geen video beschikbaar