FractuurpreventiepolikliniekWat is de fractuurpreventiepolikliniek ?

Wanneer iemand vijftig jaar of ouder is en een bot breekt, dan is er kans dat dit wordt veroorzaakt door osteoporose, oftewel botontkalking. Speciaal voor deze groep is de fractuurpreventiepolikliniek opgericht. Bij osteoporose verliezen de botten ‘botmassa’ en structuur waardoor ze broos worden en makkelijker breken. Een val is soms al genoeg. De meest voorkomende breuken als gevolg van deze aandoening zijn pols-, heup- en wervelbreuken. In Nederland hebben ruim 800.000 mensen van 55 jaar of ouder osteoporose.

Wat kunt u verwachten?

Vijftigplussers die met een botbreuk op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Elkerliek ziekenhuis terechtkomen en nog niet onder behandeling zijn van bijvoorbeeld de huisarts, worden standaard doorverwezen naar de fractuurpreventiepolikliniek. De eerste twee jaar na de breuk is bij deze groep de kans op een tweede breuk veel groter. Gelukkig is osteoporose goed te behandelen en kan een tweede breuk vaak worden voorkomen. De fractuurpreventiepolikliniek is bedoeld om de diagnose te stellen zodat preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Om na te gaan of er daadwerkelijk sprake is van botontkalking krijgt u eerst een DEXA-scan. Dit is een niet-belastend röntgenonderzoek dat ongeveer dertig minuten duurt. Dit onderzoek vindt in Deurne plaats. U krijgt vervolgens een afspraak bij de physician assistant van de chirurgie. Deze afspraak vindt op een andere dag plaats en is in Helmond. Tijdens deze afspraak worden eventuele risicofactoren voor osteoporose in kaart gebracht en wordt de uitslag van de DEXA-scan met u besproken. Daarna wordt bloedonderzoek verricht bij patiënten die osteoporose hebben. Afhankelijk van de bloeduitslag en eventuele risicofactoren krijgt u indien nodig een doorverwijzing naar de internist, reumatoloog of de valpolikliniek van de afdeling Geriatrie. Als het traject in het ziekenhuis is afgerond, blijft u onder controle bij uw eigen huisarts.

Contact

De spreekuren van de fractuurpreventiepolikliniek worden gehouden op de polikliniek Chirurgie in Helmond. Telefoon: 0492-59 59 61.
Telefonisch bereikbaar: Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur