ReumatologieWat is reumatologie?

De naam reuma is een verzamelnaam voor zo’n tweehonderd verschillende reumatische ziektes. Daarbij kunt u denken aan ontstekingen van spieren, pezen, gewrichten, botten en/of inwendige organen. De reumatische ziektes worden onderverdeeld in de volgende groepen: artritis, bindweefselziekten of systeemziekten, artrose en weke delen-reuma. 

De reumatoloog 

De reumatoloog is opgeleid in de interne geneeskunde en heeft zich daarna speciaal gericht op aandoeningen van het bewegingsapparaat. Bij het bewegingsapparaat horen alle onderdelen die u helpen bewegen. Gedurende de opleiding heeft een reumatoloog zich verdiept in ziekten van inwendige organen zoals longen, lever en hart. Hierdoor is de reumatoloog bij uitstek toegerust voor het behandelen van ziekten waarbij én inwendige organen én het bewegingsapparaat zijn aangedaan. Een reumatoloog is als het ware de internist voor aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Binnen dit specialisme werken, naast de reumatologen, ook een reumaverpleegkundige en verpleegkundig specialist. De reumaverpleegkundige heeft zich gespecialiseerd in de zorgverlening aan mensen met een reumatische aandoening.

Wat kunt u verwachten?

Laagdrempelige zorg, dichtbij huis. Dat is waarin Reumatologie in het Elkerliek zich onderscheidt. U kunt terecht in Helmond en Deurne. Veel reumatologen verrichten zelf wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van reumatische ziekten en naar nóg betere behandelwijzen van deze aandoeningen. Zo ook in het Elkerliek ziekenhuis. In tegenstelling tot de orthopedisch chirurg, voert de reumatoloog geen operaties uit. Een aantal aandoeningen kan zowel door de reumatoloog als door de orthopedisch chirurg worden gezien, zoals ontstekingen van pezen of slijmbeurzen.

Specialisten

Kroot, de heer dr. E.J.A.

Reumatoloog

Geilen, de heer drs. R.

Reumatoloog

Nijs, de heer dr. R.N.J.T.L. de

Reumatoloog

Ebben-Kuijpers, mevrouw E.

Verpleegkundig specialist reumatologie

Brand, mevrouw P.

Gespecialiseerd verpleegkundige / Stafmedewerker Servicecentrum huisartsen

Noten-Habraken, mevrouw M.

Gespecialiseerd verpleegkundige

Veelgestelde vragen

Heb ik een verwijzing nodig voor de reumatoloog?
Voor iedere specialist in het ziekenhuis heeft u een verwijzing nodig. Zolang de reumatoloog u structureel laat terugkomen, heeft u geen nieuwe verwijzing van een eerstelijns zorgaanbieder nodig.

Kan ik een afspraak maken bij de reumaverpleegkundige?
Dat kan alleen als u een verwijzing heeft van de reumatoloog. Bent u niet (meer) bij een reumatoloog onder behandeling dan moet u eerst, met een verwijzing, een afspraak maken bij een van de reumatologen.

Hoe kan ik een herhaalrecept aanvragen?
U kunt bellen naar de poli reumatologie en doorgeven welke medicijnen u nodig heeft, hoeveel mg en wat het gebruik is. Het recept wordt dan naar uw huisadres gestuurd of u kunt het ophalen bij de poli Reumatologie. Het recept wordt dan digitaal gestuurd naar uw apotheek. 

Ik heb een machtiging voor een spalk, brace of ander hulpmiddel gekregen, waar zijn die verkrijgbaar?
In Helmond kunt u daarvoor terecht bij Livit of bij de thuiszorgwinkel van de Zorgboog. Woont u buiten de regio dan kunt u op internet nakijken of er bij u in de buurt een thuiszorgwinkel of een winkel met orthopedische hulpmiddelen is.

Voor de belastingaangifte heb ik een uitdraai nodig van al mijn bezoeken aan de poli reumatologie van afgelopen jaar,  hoe kan ik deze opvragen?
U kunt hier voor een email sturen naar helpdeskzorgadministratie@elkerliek.nl met vermelding van de reden van verzoek, en een kopie van uw identiteitsbewijs bijgevoegd.

Wat zijn de kosten van mijn behandeling?
Meestal wordt dit pas bekend na uw bezoek aan de reumatoloog, als de vraagstelling en diagnose van de behandeling bekend zijn. U kunt dan ook contact opnemen met de afdeling Zorgadministratie van het Elkerliek Ziekenhuis. Voor overige informatie verwijzen wij u naar de pagina Kosten.

Ik ben elders bij een reumatoloog behandeld, maar ik wil overstappen naar het Elkerliek ziekenhuis, wie vraagt mijn gegevens op?
U bent zelf verantwoordelijk voor het opvragen van uw medische dossier in het ziekenhuis waar u behandeld werd, volgens het daar geldende opvraag protocol.

Hoe kan ik mijn medische gegevens inzien?
U heeft 24/7 inzage in uw dossier via MijnElkerliek. Ook kunt u online afspraken maken en wijzigen. Meer informatie en inloggen op www.elkerliek.nl/mijnelkerliek

Het UWV, bedrijfsarts of advocaat vraagt om gegevens. Kunnen jullie die toesturen?
Nee, dan dient deze instantie de gegevens per brief, met bijgevoegd toestemmingsformulier van u, op te vragen. De reumatoloog maakt dan een brief voor de betreffende instantie met antwoord op de gestelde vragen. De secretaresse stuurt deze brief dan op.

Wat te doen met reumamedicatie als u (mogelijk) een coronavirus infectie hebt?
Het algemene advies is om te stoppen met uw reumamedicatie wanneer u een coronavirus infectie heeft, onafhankelijk van de ernst. Stop niet zonder overleg met uw arts met de reuma medicatie, gezien de risico’s van een opvlamming.

Diverse reuma medicijnen zoals methotrexaat en biologicals kunnen door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties.  Bij een matig tot ernstige infectie gekenmerkt door nieuwe luchtwegklachten en toenemende kortademigheid en/of koorts raden wij u aan uw volgende dosering reuma medicatie uit te stellen totdat u contact heeft gehad met uw arts. Dit geldt niet voor prednisolon, een prednisolon dosering mag u nooit zonder overleg met uw arts overslaan.

Kijk voor alle overige vragen op het gebied van reuma en het coronavirus op www.reumanederland.nl

Is het nodig om jaarlijks een griepprik te halen als je reuma hebt?
Als je een vorm van ontstekingsreuma hebt en hiervoor afweer-onderdrukkende medicijnen gebruikt, krijg je van de huisarts een oproep voor de griepprik. Het gaat bijvoorbeeld om corticosteroïden (zoals prednison), methotrexaat, azathioprine, anti-TNF-alfaremmers en rituximab.

Je beslist zelf of je de griepprik wilt halen, je bent dit niet verplicht. Als je twijfelt, dan kun je het eventueel met je reumatoloog bespreken, die samen met jou de afweging kan maken of het belangrijk voor jou is om de griepprik te halen. Voor mensen met een ernstige allergie voor kippeneieren en vrouwen die net zwanger zijn, wordt de griepprik afgeraden. Bij koorts is het verstandig om de griepprik later te halen. Let op! Gebruik je rituximab? Dan is het van belang dat de griepprik 4 weken voor en tenminste 4 maanden na het infuus wordt gegeven. Bespreek dit dus bijtijds met je reumatoloog of je huisarts.

Moet ik, voordat ik start met afweer-onderdrukkende medicatie, al overleggen met mijn reumatoloog over inentingen?
Ja, als je een afweer-onderdrukkend medicijn gaat gebruiken, dan kun je het beste minstens 4 weken voor de start met deze middelen al overleggen met je reumatoloog. Het gaat bijvoorbeeld om corticosteroïden, methotrexaat, azathioprine, anti-TNF-alfaremmers en rituximab. Je kan je dan bijvoorbeeld laten inenten tegen gele koorts. Dit heeft als voordeel dat je later naar een land kunt reizen waarvoor je tegen gele koorts ingeënt moet zijn. Een vaccinatie tegen gele koorts mag je niet meer krijgen, als je eenmaal ontstekingsremmende medicijnen gebruikt.

Gebruik je afweer-onderdrukkende medicijnen die je afweer remmen? Bespreek dan tenminste 6 weken voordat je je reis gaat boeken of vertrekt, je vraag over reizigersvaccinaties met je reumatoloog. Als je inentingen kunt gebruiken, dan verwijst jouw arts je naar de afdeling reizigersvaccinaties van de GGD of naar een speciaal vaccinatiecentrum.

Waar kan ik terecht met vragen over inentingen voor mijn reis?
Gebruik je afweer-onderdrukkende medicijnen die je afweer remmen? Bespreek dan tenminste 6 weken voordat je je reis gaat boeken of vertrekt, je vraag over reizigersvaccinaties met je reumatoloog. Als je inentingen kunt gebruiken, dan verwijst jouw arts je naar de afdeling reizigersvaccinaties van de GGD of naar een speciaal vaccinatiecentrum. Soms moet je helaas je reisbestemming veranderen, omdat vaccinatie niet altijd mogelijk is. Kijk voor meer informatie op de website van GGD-reizen en de LCR.

Mag ik alle inentingen krijgen als ik afweer-onderdrukkende medicatie gebruik?
De meeste afweer-onderdrukkende medicijnen onderdrukken je immuunsysteem. Inentingen met levende vaccins zijn dan af te raden, omdat je daar een infectie door kan krijgen. Dit geldt voor het gele koortsvaccin, het BMR-vaccin (bof, mazelen, rodehond) en het vaccin tegen tuberculose.

Krijg ik fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering?
Fysiotherapie krijg je alleen vergoed vanuit de basisverzekering als je een aandoening hebt die op de zogeheten ‘lijst Borst’ met chronische aandoeningen staat. In 2012 zijn helaas verschillende reumatische aandoeningen van deze lijst geschrapt, waaronder reumatoïde artritis, ankyloserende spondylitis (de ziekte van Bechterew) en artritis psoriatica. Dit betekent niet dat dit geen chronische aandoeningen zijn, maar wel dat de vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering voor deze vormen van reuma is gestopt. In veel situaties moet je dus een aanvullende verzekering afsluiten om fysiotherapie vergoed te krijgen of de kosten zelf moeten betalen.

Ik heb een diagnose gekregen. Heb ik recht op tegemoetkomingen, aanpassingen of vergoedingen?
Als je een diagnose hebt gekregen, heb je niet vanzelfsprekend of automatisch recht op aanpassingen, tegemoetkomingen of een uitkering. Afhankelijk van wat je behoefte is, kun je een aanvraag doen bij de betreffende instantie. Aan de hand van wettelijk vastgelegde criteria beoordeelt de instantie vervolgens waar je recht op hebt. Bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong of WIA), kijkt de uitvoerende instantie, het UWV, bijvoorbeeld naar je mogelijkheden om te kunnen werken. Bij de ene persoon zal die mogelijkheid groter zijn dan bij de ander, ook als je dezelfde diagnose hebt. Bij de aanvraag van aanpassingen in huis, zoals bij het WMO-loket van je gemeente wordt weer gekeken naar wat je nodig hebt en naar je persoonlijke situatie.

Heb je een aanvraag voor een tegemoetkoming, aanpassing of uitkering ingediend en is deze afgewezen? Dan kun je hiertegen een bezwaar indienen. Kijk op de website van de betreffende instantie hoe je dit kunt doen of neem hiervoor contact met hen op.

Polikliniek Reumatologie

De reumatologen houden zowel op locatie Helmond als in Deurne spreekuren. In Helmond bevindt de polikliniek zich op de eerste verdieping. In Deurne vindt u de polikliniek op de vierde verdieping. In beide ziekenhuizen volgt u de borden 'reumatologen'. Het spreekuur vindt uitsluitend plaats volgens afspraak. Hiervoor is een verwijzing nodig door uw huisarts of specialist. De verwijzer geeft aan of en hoe u zelf een afspraak kunt maken. 

Wilt u telefonisch een herhaalrecept aanvragen? Bel dan een week van tevoren met de polikliniekassistente, het recept wordt digitaal verstuurd naar uw apotheek. 

Locatie
Helmond, Deurne

Telefoon
Helmond: 0492-59 59 63 

Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.30 uur