ChirurgieWat is Chirurgie?

Chirurgie wordt ook wel heelkunde genoemd. Het woord ‘Chirurgie’ stamt uit het Oud-Grieks en stond destijds voor ‘handwerk’. Ook nu zegt die betekenis veel. Een chirurg behandelt verwondingen, tumoren en infecties namelijk vooral door het eigenhandig uitvoeren van operaties.

De laatste jaren zijn de operatiemogelijkheden ontzettend toegenomen. Operatiewonden worden kleiner, littekens minder zichtbaar en weefsel kan nauwkeuriger worden weggehaald. Ook methoden per aandoening verbeteren enorm. Hierdoor ontstaan binnen de chirurgie steeds meer deelspecialismen. Voorbeelden van Algemene Chirurgie zijn blindedarm-, galblaas-, of liesbreukoperaties. Voorbeelden van deelspecialismen zijn vaatchirurgie, oncologische chirurgie (zoals darmkanker of borstkanker), complexe buikwandbreuken of traumatologie.

Wat kunt u verwachten?

In het Elkerliek ziekenhuis wordt u altijd door een volleerd chirurg geholpen. Zij zijn allemaal opgeleid in Algemene chirurgie en voeren een breed scala aan operaties uit. De chirurgen zijn daarnaast getraind in operaties aan enkels en heupen en kijkoperaties (laparoscopie) van galblaas en blindedarm. Verder opereren ze darmen, lies- en littekenbreuken. De verschillende deelspecialismen (of subspecialisaties) vereisen specifiekere technische vaardigheden. Hiervoor hebben wij gespecialiseerde chirurgen. Subspecialisaties zijn onder andere vaatchirurgie, traumatologie (ongevalschirurgie), gastro-intestinale (maag-darm) chirurgie, complexe buikwandreconstructies en oncologische chirurgie (kanker).

De chirurgen in het Elkerliek ziekenhuis werken nauw met elkaar samen en kennen elkaars expertise. Ze vullen elkaar goed aan. Zodra u een planbare operatie nodig heeft, maakt u een afspraak op de polikliniek Chirurgen. De assistente zal u vragen naar de reden waarvoor u komt. Op die manier kan zij een afspraak inplannen bij de chirurg die uw aandoening het best kan behandelen. Wanneer de chirurg na het consult toch meent dat u beter behandeld kunt worden door een collega, wordt u alsnog doorverwezen.

Nieuws vanuit onder andere de maatschap Chirurgie leest u op de pagina met onze algemene persberichten.

Specialisten

Groot de, de heer drs. C.A.

Traumachirurg

Teeuwen, de heer dr. P.H.E.

Gastro Intestinaal-chirurg en chirurg-oncoloog

Wegdam, de heer dr. J.A.

Gastro-Intestinaal chirurg en chirurg-oncoloog

Lemaire, mevrouw drs. B.M.D.

Gastro-Intestinaal chirurg en chirurg-oncoloog

Schipper, mevrouw drs. E.E.

Gastro-Intestinaal chirurg, chirurg-oncoloog en proctoloog

Vries Reilingh, de heer dr. T.S. de

Gastro-Intestinaal chirurg en chirurg-oncoloog

Guijt, de heer drs. M.

Traumachirurg

Sintenie, de heer drs. J.B.

Traumachirurg

Bos - van Rossum, mevrouw drs. W.T.G.J.

Vaatchirurg

Stultiëns, de heer drs. G.N.M.

Vaatchirurg

Dolmans, mevrouw A.

Physician Assistant

Driessen, mevrouw I.C.M.

Physician Assistant

Reinders, mevrouw J.

Physician Assistant

Smelt, mevrouw dr. H.J.M.

Physician Assistant

Kuijpers, mevrouw M.

Verpleegkundig specialist

Janssen, mevrouw dr. S.

Verpleegkundig specialist wondzorg

Boereboom, mevrouw J.

Verpleegkundig specialist wondzorg i.o.

Steen, mevrouw D. van der

Verpleegkundig specialist

Hogeweg- Raaijmakers, mevrouw J.

Verpleegkundig specialist

Lierop-van Lieshout, mevrouw I. van

Stoma- en coloncareverpleegkundige

Berkom, mevrouw M. van

Gespecialiseerd verpleegkundige wond en stomazorg

Veelgestelde vragen

Wordt de chirurgie behandeling vergoed door de ziektekostenverzekering?
Via de basisverzekering vergoeden zorgverzekeraars een groot gedeelte van de kosten van ziekenhuiszorg maar het kan zijn dat de kosten van uw behandeling niet (volledig) vergoed worden. Het Elkerliek ziekenhuis heeft met de meeste zorgverzekeraars en/of polissen contracten gesloten over de te leveren zorg (zie de website van uw zorgverzekeraar). Kijk ook in uw polisvoorwaarden of u de kosten van uw behandeling vergoedt krijgt. Twijfelt u, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Moet ik nuchter zijn voor een poliklinische ingreep?
Nee, voor een poliklinische ingreep is het niet nodig om nuchter te zijn. Voor een RBL behandeling is wel voorbereiding van laxeermedicatie noodzakelijk.

Na hoeveel tijd mag ik weer sporten na een ingreep?
Het is per ingreep verschillend wanneer u weer mag sporten. Uw specialist kan u precies uitleggen vanaf wanneer u het sporten weer op kunt pakken.

Kan ik gewoon werken na de ingreep?
Het is afhankelijk van het soort werk dat u doet wanneer u dit weer kunt oppakken. Na sommige ingrepen is het mogelijk om de volgende dag aan het werk te gaan, maar er zijn ook ingrepen waarbij u pas in een later stadium kan aanvangen met uw werk. De chirurg zal u tijdens het consult uitleggen wanneer u weer aan het werk kunt.

Mag ik iemand (familielid, partner, etc.) meenemen naar het consult?
U mag iemand meenemen naar het consult. Sterker nog, wij willen u adviseren om iemand mee te nemen.

Wanneer word ik geopereerd?
Dat is voor iedere patiënt anders. Sommige patiënten moeten nog bijkomende onderzoeken ondergaan nadat er al goedkeuring voor de operatie is gegeven. De medewerkers van de opnameplanning beheren de wachtlijst en zullen met u overleggen over de operatiedatum. De chirurg en de anesthesist kunnen u dus niet precies een operatiedatum doorgeven. Op de Elkerliek site vindt u wel een wachttijdindicatie.

Moet ik stoppen met roken als ik een ingreep wil laten verrichten?
Het wordt sterk geadviseerd om zeker een half jaar voor de operatie te stoppen met roken. Roken vergroot de kans op complicaties, vooral op het gebied van wondgenezing. Omdat roken slecht is voor de bloedcirculatie, bestaat de kans op het afsterven van weefsel (necrose).

Wat te doen als ik klachten krijgt van de wond na een operatie?
Als de wond open gaat is het niet mogelijk om deze opnieuw te hechten. Advies is dan goed spoelen met water onder de douche en droog verbinden. Het kan zijn dat er een wondinfectie aanwezig is, vooral bij deze symptomen; roodheid, zwelling, koorts en er komt pus uit de wond. In deze gevallen altijd contact opnemen met de poli chirurgie.

Ik heb meerdere afspraken in het ziekenhuis, kan dit op 1 dag gepland worden?
We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Meerdere afspraken op één dag plannen is echter niet altijd mogelijk. Artsen van verschillende afdelingen werken niet allemaal op dezelfde dag en onderzoeken kunnen niet altijd achter elkaar gepland worden.

Mijn medicijnen zijn op. Hoe kom ik aan een herhaalrecept?
Voor een tussentijds herhaalrecept voor uw medicijnen kunt u terecht bij uw huisarts. De huisarts heeft een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt.

Folders

Polikliniek Chirurgie

De chirurgen houden zowel op locatie Helmond als Deurne spreekuren. Volg in het ziekenhuis de borden ‘Chirurgen’. Het spreekuur vindt uitsluitend plaats volgens afspraak. U kunt zelf een afspraak maken.

Locatie:
Helmond en Deurne

Telefoon:  
Helmond: 0492 - 59 59 61
Deurne: 0493 - 32 89 21

Telefonisch bereikbaar:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 12.00 en van 13.00 - 16.30 uur