Home

Vragenlijst zelfscreening coronaklachten

Het Elkerliek ziekenhuis screent alle patiënten, bezoekers en begeleiders bij binnenkomst op coronaklachten. Dit zorgt soms voor enig oponthoud bij de ingang. Als u deze vragenlijst alvast invult voordat u naar het ziekenhuis komt, ontvangt u direct na het invullen een screeningskaart. Deze kaart kunt u laten zien bij de ingang van het ziekenhuis, zodat u sneller door de screening komt.

Let op: Het is belangrijk dat uw screeningskaart op het moment van binnenkomst niet ouder dan 24 uur is.

Heeft u op dit moment onderstaande klachten?
Ja
Nee
Koorts (>38°C)
Hoesten
Niezen / neusverkoudheid
Benauwdheid / kortademigheid
Reuk en/of smaakverlies
Keelpijn