Landelijke verwijsregelsHeldere verwijsafspraken voor iedereen

Vanuit het VWS-programma ‘Ontregel de zorg’ zijn landelijke verwijsafspraken vastgesteld en gepubliceerd in het document ‘Verwijsafspraken Medisch- specialistische zorg’. Hierin is onder andere beschreven wanneer een verwijzing nodig is en de geldigheid ervan. Ook kunt u meer lezen over veel voorkomende situaties rondom verwijzingen. Deze afspraken werden in 2016 gemaakt en zijn op initiatief van [Ont]Regel de Zorg nu centraal gebundeld en geborgd.

Het document ‘Verwijsafspraken Medisch-specialistische zorg’ is voor verwijzers zoals huisartsen en medisch specialisten en andere professionals die te maken hebben met verwijzingen. Dat zijn bijvoorbeeld polikliniekmedewerkers in een ziekenhuis of kliniek en assistentes bij een huisartsenpraktijk. Ook voor patiënten en zorgverzekeraars geeft het document helderheid over de bestaande verwijsafspraken.

Samenwerking
Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH), relatiebeheerders eerste- en tweedelijnszorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben hier samen aan gewerkt en onderschrijven de afspraken in dit document.

Centrale vindplaats
Kijk op https://www.ordz.nl/verwijsafspraken voor de up-to-date versie van het document. Hier is ook een stroomschema te vinden dat gebruikt kan worden bij de vraag: Is een verwijzing nodig?

Meer informatie of opmerkingen?

  • Zijn er vragen over dit document of processchema? Laat het [Ont]Regel de Zorg weten via https://www.ordz.nl/contact
  • Zijn er vragen of opmerkingen over de invoering van de afspraken in onze regio? Neem dan contact op met de afdeling Transmurale Zorg: transmuralezorg@elkerliek.nl