ScholingCASPIR cursus

Het Elkerliek ziekenhuis verzorgt al jaren de CASPIR cursus, een praktische duo-cursus ontwikkeld door de CAHAG. Deze cursus over spirometrie in de eerste lijn is enerzijds bedoeld voor huisartsen en anderzijds voor praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistentes.

Modules

CASPIR bestaat uit vijf modules. Na het volgen van de cursus kan de praktijkondersteuner, doktersassistent of praktijkverpleegkundige spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts (beoordelaar). De huisarts leert in deze cursus longfunctieonderzoek te interpreteren. 
Als de deelnemer (beoordelaar of uitvoerder) met goed gevolg module 1 tot en met 5 afsluit wordt het CASPIR certificaat uitgereikt. De CAHAG beveelt aan dat in één huisartsenpraktijk minstens één beoordelaar (huisarts) als één uitvoerder (POH) alle modules van de CASPIR cursus met goed gevolg hebben afgesloten. Wanneer één van beiden niet meer werkzaam is in de praktijk, is het de bedoeling dat een ander CASPIR gaat volgen, zodat altijd zowel een uitvoerderscertificaat als een beoordelaarscertificaat aanwezig zijn. 

Het certificaat moet binnen drie kalenderjaren verlengd worden door:

  • het inleveren van één portfolio
  • twee keer CASPIR module 6 volgen of één keer module 6 en één keer CASPIR online

De deelnemer ontvangt dan een hercertificaat dat weer opnieuw drie kalenderjaren geldig is.

U kunt zich aanmelden bij Petie Brand, pg.brand@elkerliek.nl