Wachttijden SEHWachttijden

Op de afdeling Spoedeisende Hulp van het Elkerliek ziekenhuis doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. We werken met een triagesysteem. Dit betekent dat u zo snel mogelijk na binnenkomst wordt gezien door een verpleegkundige. Deze verpleegkundige bepaalt op grond van ernst van de klachten of letsel wanneer u door een arts wordt gezien. U wordt ingedeeld in een urgentieklasse met een bepaalde kleurcode.  Er zijn vijf klassen waarbij u een tijd hoort waarbinnen een arts u zal zien:

  • Acuut (rood): u wordt meteen geholpen.
  • Zeer urgent (oranje): het streven is dat u binnen 10 minuten door een arts wordt gezien.
  • Urgent (geel): het streven is dat u binnen 1 uur door een arts wordt gezien.  Afhankelijk van omstandigheden kan deze tijd variëren.
  • Standaard (groen): het streven is dat u binnen 2 uur door een arts wordt gezien.  Afhankelijk van omstandigheden kan deze tijd variëren.
  • Niet urgent (blauw): het is verantwoord als u langer moet wachten. We streven ernaar u binnen 4 uur door een arts te laten beoordelen. Een alternatief voor u kan zijn om contact op te nemen met uw huisarts.

Kinderen worden volgens hetzelfde systeem ingedeeld. Indien een kind en een volwassenen dezelfde kleurcode hebben, wordt het kind als eerste geholpen.
 
Behalve kleurcode kunnen ook de volgende zaken van invloed zijn op het tijdstip waarop u geholpen wordt:

  • het specialisme dat nodig is;
  • de beschikbare ruimte;
  • de volgorde van binnenkomst.

We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de oorzaak van de wachttijd.