ZorgDomeinZorgDomein is een internetgebaseerde verwijsapplicatie waarmee de verwijzer op een veilige digitale manier kan verwijzen naar de specialist, of diagnostiek kan aanvragen. Voor specifieke verwijs- of combnatieafspraken zijn tussen de betreffende zorgprofessionals afspraken gemaakt over onder andere verwijscriteria, toegangstijden, het in het ziekenhuis door te lopen traject, voorbereidingen voor de verwijzer en de onderlinge communicatie. 

Informatie over ZorgDomein

Op de website van ZorgDomein vindt u veel informatie over ZorgDomein en het verwijzen met ZorgDomein.

 Op de supportpagina vindt u een aantal handleidingen en veelgestelde vragen. Voor verwijzers is hier o.a. het volgende te vinden:

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van ZorgDomein en het aanbod van het Elkerliek dan kunt u contact opnemen met Janny Wildschut, coördinator ZorgDomein, tel. 0492-597729/595162 of jwildschut@elkerliek.nl