Digitale consultatieMet digitale consultatie kunnen huisartsen uit de regio Helmond en de Peel laagdrempelig en eenvoudig een consultatievraag over een patiënt stellen aan een medisch specialist van het Elkerliek ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan een vraag over een lopend behandeltraject in het ziekenhuis of aan een vraag om een verwijzing te voorkomen.

Hoe werkt digitale consultatie?

Digitale consultatie biedt een huisarts de mogelijkheid om digitaal een adviesvraag voor te leggen aan de specialist, zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft. De huisarts gaat hiervoor vanuit het eigen HIS naar ZorgDomein en kiest in het zorgvraagmenu voor ‘Teleconsultatie’ of ‘Overige zorgvragen’ van het gewenste specialisme en kiest dan voor een ‘meekijkconsult’. De vraag komt vervolgens binnen op de poli van de betreffende vakgroep en de specialist beantwoordt de digitale consultatievraag binnen 48 uur. Digitale consultatie is dus niet bedoeld voor spoedvragen. Als de specialist de consultatievraag heeft beantwoord, ontvangt de huisarts volgens de reguliere Edifact-manier in het HIS antwoord van de specialist. De huisarts bespreekt dan de vervolgstappen met de patiënt. Het antwoord van de specialist wordt ook opgeslagen in het informatiesysteem van het ziekenhuis.

Bekijk de video over het Meekijkconsult

Waarom digitaal consulteren?

 • Het zorgproces verbetert, doordat huisartsen en specialisten laagdrempelig en meer gestructureerd overleggen over patiënt gerelateerde vragen (in plaats van (ad-hoc) telefonisch contact).
 • Door inzet van digitale consultatie kan de patiënt bij zijn of haar eigen huisarts onder behandeling blijven en met specialistische vragen dichtbij huis geholpen worden.
 • Digitale consulatie kan een eventuele verwijzing naar het ziekenhuis voorkomen. Dit scheelt tijd en bespaart kosten.

"Aan de hand van digitale consultatie kun je als huisarts je vraag beter formuleren en onderbouwen.”
Merijn Godefrooij, huisarts

“Door deze manier van werken zien we dat het aantal doorverwijzingen afneemt omdat we de vraag van de huisarts digitaal kunnen beantwoorden.”
Jeroen Lammers, Cardioloog

Lees in het artikel ‘Deze manier van werken levert écht veel op' de eerste ervaringen van huisartsen en artsen van het Elkerliek ziekenhuis met digitale consultatie.

Welke specialismen bieden de mogelijkheid voor digitale consultatie?

Vanaf februari 2022 kunnen alle huisartsen in de regio gebruikmaken van digitale consultatie. Zij kunnen via ZorgDomein de volgende specialismen van het Elkerliek ziekenhuis digitaal consulteren:

 • Cardiologie
 • Gynaecologie
 • Interne geneeskunde
 • Kindergeneeskunde
 • Longgeneeskunde
 • Neurologie
 • Orthopedie
 • Pijngeneeskunde 
 • Reumatologie
 • Urologie 

Op het moment dat digitale consulatie mogelijk is met andere specialismen wordt bovenstaand overzicht aangevuld.

Voor de huisarts

Meer informatie over digitaal consulteren vindt u in de werkinstructie. Heeft u vragen over digitale consultatie, neem dan gerust contact op met de afdeling Transmurale zorg via Transmuralezorg@elkerliek.nl.