Wie is wie op de OK?Op de OK werken verschillende mensen. Zo is er de ‘operateur’, diegene die de operatie uitvoert. Vaak is dat een specialist van ons ziekenhuis. Deze hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor uw medische behandeling.

Arts-assistent

De specialist kan ondersteund worden door een arts-assistent. Hij of zij helpt dus met de uitvoering van de operatie. Zo’n arts-assistent heeft een eigen medisch specialisme.

Operatieassistent

De operatieassistent zorgt dat de operatiekamer ‘bedrijfsklaar’ is. Zodat de operatie bij binnenkomst van de patiënt snel kan beginnen. Alle instrumenten zijn dan aanwezig en de apparatuur werkt. Ook tijdens de operatie zorgt de operatieassistent dat de juiste instrumenten voorhanden zijn en hij of zij houdt de apparatuur in de gaten. Daarnaast let de operatieassistent op de steriliteit van de OK tijdens de operatie.

Anesthesioloog

Voordat u geopereerd wordt u op een bepaalde manier verdoofd. U krijgt narcose of lokale verdoving, afhankelijk van de behandeling die u ondergaat. De anesthesioloog bekijkt welke methode in uw geval het beste is. Hij of zij wordt vaak bijgestaan door een arts-assistent of een anesthesioloog in opleiding.

Anesthesiemedewerker

U wordt opgehaald uit de ‘holding’ door de anesthesiemedewerker. Hij of zij brengt u naar de OK, waar u wordt voorbereid op de operatie. De anesthesiemedewerker zorgt samen met de anesthesioloog voor de juiste verdoving. Tijdens de operatie houdt hij of zij uw hartslag, ademhaling en bloeddruk in de gaten. Als er veranderingen in uw toestand zijn, dan houdt de anesthesiemedewerker dit bij.

Recoveryverpleegkundige

Wanneer de operatie klaar is wordt u naar de ‘’Recovery’’ gebracht. Hier wordt u ontvangen door een team wat gespecialiseerd is in het verlenen van zorg na de operatie. Naast gediplomeerde recovery verpleegkundigen kunt u er ook recovery verpleegkundige in opleiding aantreffen. De duur van uw verblijf op de recovery is afhankelijk van de ingreep, uw pijnklachten en uw controles. Indien de bovengenoemde factoren stabiel zijn wordt u weer door de afdelingsverpleegkundige opgehaald.