ActueelReactie Elkerliek op eerste resultaten onderzoek MammaPrint

21 april 2016

Op 18 april 2016 zijn op een belangrijke bijeenkomst van de AACR (Amerikaanse organisatie die wetenschappelijk onderzoek doet naar kanker) de eerste resultaten gepresenteerd van de MINDACT studie/onderzoek. In dit onderzoek wordt onderzocht of het gebruik van chemotherapie verlaagd kan worden bij borstkanker (vroeg stadium) door middel van een zogeheten MammaPrint Genetic Test. De eerste resultaten van het onderzoek zijn ook besproken in het NOS-journaal van dinsdagavond 19 april.

Men moet zich realiseren dat 80% van de patiënten in deze studie geen lymfeklieruitzaaiingen had, daarbij een kleine tumor van maximaal 2 cm, die hormoongevoelig is en HER2 negatief. Deze groep, die bij voorbaat al een goede prognose heeft, bepaalt dus vooral de uitkomst van het onderzoek. Daarbij zijn de resultaten van de twee groepen al na 5 jaar met elkaar vergeleken. Voor borstkanker een relatief korte tijd.  Het moet afgewacht worden of er na 10 jaar nog steeds geen verschillen zijn.  In Nederland is het op dit moment al gebruikelijk om bij veel van dit soort patiënten geen chemotherapie te adviseren, maar alleen hormoontherapie. Dit is mede afhankelijk van leeftijd en andere kenmerken. Ook in het Elkerliek ziekenhuis werd de afgelopen jaren de MammaPrint al ingezet bij patiënten waarbij er twijfel was over de meerwaarde van chemotherapie.

De resultaten van de MINDACT studie zijn veelbelovend. We verwachten dat we in de nabije toekomst nog vaker chemotherapie achterwege kunnen laten, dankzij het gebruik van dit soort testen (genexpressieprofieltesten). Om te kunnen bepalen welke patiënten hier baat van gaan hebben, wachten we de definitieve analyses en publicatie van het onderzoek af.

Lees de gehele reactie hier.

Meer nieuws