ActueelPositief resultaat voor Elkerliek in onderzoek Elsevier 2016

17 november 2016

Het jaarlijkse ziekenhuisonderzoek van Elsevier is weer verschenen. Het Elkerliek ziekenhuis scoort dit jaar wederom goed. Het eindoordeel van het onderzoek laat een score zien van 3 van de 4 punten.

Het onderzoek van Elsevier laat een score zien op medische zorg (veiligheid en effectiviteit) en patiëntgerichtheid (dienstverlening en wachttijden). Verder is gekeken naar het sterftecijfer en de financiële stabiliteit van het ziekenhuis. Het Elkerliek ziekenhuis scoort op het onderdeel medische zorg 3 van de 4 punten. Hiermee laat het ziekenhuis zien goed om te gaan met veiligheidsrisico’s en het leveren van zorg volgens de geldende richtlijnen. Ook op het onderdeel patiëntgerichtheid scoort het Elkerliek 3 van de 4 punten. Dit geeft aan dat het ziekenhuis de juiste dienstverlening biedt aan haar patiënten. Bij dienstverlening gaat het om service, voorlichting over ingrepen en nazorg, rekening houdend met diens wensen en waarden. Ook wordt gekeken naar de wachttijden. Het gaat hierbij om de normen waar ziekenhuizen zich wettelijk aan moeten houden.

Onderzoek Elsevier

Het eindoordeel van het onderzoek geeft aan hoe het ziekenhuis presteert ten opzichte van het gemiddelde van alle ziekenhuizen. Het gaat dus niet om een absoluut waardeoordeel over de kwaliteit. Het onderzoek werd dit jaar voor de zesde keer uitgevoerd door Elsevier met ondersteuning van onderzoeksbureau SiRM.

Meer nieuws