ActueelPatiënt met tuberculose

19 maart 2013

Bij een patiënt van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond is open longtuberculose vastgesteld. Tijdens zijn ziekenhuisopname was deze man nog niet verdacht van tuberculose en waren dus geen isolerende maatregelen genomen. Momenteel vindt onderzoek plaats om mogelijke besmettingen bij medepatiënten en ziekenhuismedewerkers op te sporen.

Degenen die voor dit contactonderzoek in aanmerking komen, zijn persoonlijk door het ziekenhuis benaderd. Zij worden onderzocht door de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD.

De patiënt met tuberculose wordt momenteel thuis behandeld. Indien een medepatiënt of medewerker besmet blijkt te zijn, wordt deze preventief behandeld.
Mensen die besmet zijn, zijn zelf nog niet besmettelijk voor anderen. Tuberculose ontwikkelt zich heel langzaam en niet iedere patiënt is besmettelijk. Slechts 10% van de mensen die zijn besmet, krijgen vroeg of laat tuberculose.
Tuberculose is bijna altijd goed te behandelen met medicijnen.

Meer nieuws