ActueelElkerliek publiceert Milieu- en energierapportage 2011

26 juni 2012

In december 2010 is binnen het Elkerliek ziekenhuis een werkgroep energiebesparing opgericht. Doel van deze werkgroep is om jaarlijks een energiebesparing te realiseren van 5%. De werkgroep heeft een actieplan opgesteld voor 2011 en 2012. Door het uitvoeren van deze acties is het elektrische verbruik binnen het Elkerliek in 2011 met 3,5% is afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor.

Door voorlichting aan medewerkers hebben we in 2011 bovendien een daling van 7,3% van het specifiek ziekenhuisafval op de locatie Helmond weten te realiseren ten opzichte van 2010.

Ook is voor het eerst een afvalprofiel opgesteld. Hierin wordt duidelijk weergegeven dat, door afvalscheiding en de verwerking hiervan, de diverse afvalstromen zorgen voor 37% meer behoud van grondstoffen. Hierdoor wordt 52 ton CO2 vermeden door het ziekenhuis.

Meer nieuws