ActueelVertrek Lid Raad van Bestuur Elkerliek ziekenhuis

9 mei 2023

Elkerliek ziekenhuis

Lid Raad van Bestuur dhr. drs. R.C.M.W. van Oosterhout en de Raad van Toezicht van het Elkerliek ziekenhuis zijn in goed overleg overeengekomen om de samenwerking per 1 augustus a.s. te beëindigen.
De heer Van Oosterhout heeft per 1 mei jl. zijn werkzaamheden als bestuurder van het Elkerliek ziekenhuis reeds beëindigd.
De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gaan nu met elkaar in gesprek over een toekomstige bestuurlijke invulling. Voor nu bestaat de Raad van Bestuur uit de voorzitter, mw. prof. dr. E.S.J.M. de Bont.

Meer nieuws