ActueelPatiënten houden zorgverleners een spiegel voor

1 juli 2022

Spiegelbijeenkomst

In ons ziekenhuis maken al geruime tijd diverse patiënten met de chronische darmziekten Crohn en Colitis ulcerosa gebruik van persoonlijke, digitale coaching en monitoring op afstand (de zogenaamde IBD coach). Bevalt deze vorm van digitale zorgverlening? En wat valt er (nog) te verbeteren? Dat vroeg ons MDL-team zich af. Daarom organiseerden zij onlangs een zogenaamde ‘spiegelbijeenkomst’. Op die manier konden ze patiëntervaringen met de IBD coach ophalen. De verkregen inzichten zullen gebruikt worden om deze manier van zorg verder te verbeteren. 

Het patiëntenpanel bestond uit een mooie mix van jong en oud, met verschillende digitale vaardigheden en een uiteenlopende ziekteduur. Ze discussieerden met elkaar over vragen als: 

• Hoeveel kennis, vaardigheden en tijd zijn er nodig hebben om te werken met de IBD coach? 

• Biedt de IBD coach je meer grip op je ziekte?

• Neem je een verbetering in de zorg waar sinds het gebruik van de IBD coach?

De aanwezige MDL-artsen hebben op deze manier veel nieuwe inzichten opgedaan over hoe de zorg voor de IBD patiënten en het gebruik van deze digitale coach verbeterd zou kunnen worden. De bevindingen uit de bijeenkomst gaan we evalueren. Daarna wordt bekeken welke bevindingen meegenomen kunnen worden in de doorontwikkeling van de IBD Coach.

Meer nieuws