ActueelDuurzame en toekomstbestendige zorg vanuit patiëntperspectief

2 mei 2022

Elkerliek ziekenhuis

Samenwerking Zorgbelang Brabant|Zeeland en Elkerliek

Zorgbelang Brabant|Zeeland en het Elkerliek ziekenhuis zijn momenteel bezig met een patiëntonderzoek naar de manier van zorg bij slaapapneu tijdens de Covid-19-pandemie. Dit onderzoek is een voorbeeld van de samenwerking tussen Zorgbelang Brabant|Zeeland en het Elkerliek. Het Elkerliek vindt zorgvernieuwing en het betrekken van patiënten daarbij belangrijk. In 2020 ondertekenden zij met Zorgbelang Brabant|Zeeland een meerjarig samenwerkingsconvenant.

Duurzame en toekomstbestendige zorg vanuit patiëntperspectief

Beide organisaties spreken door dit convenant de ambitie uit gezamenlijk bij te dragen aan het betrekken van de inwoners van de regio Helmond-De Peel bij (vernieuwing van) zorg en het vertalen van de verwachtingen van inwoners naar concreet zorgaanbod van het ziekenhuis. Het Elkerliek geeft met dit convenant invulling aan patiëntparticipatie bij de zorgvernieuwingsagenda die is opgenomen in het 5-jarig contract met CZ (ook wel de Duurzame Coalitie).

Eveline De Bont, voorzitter Raad van Bestuur van het Elkerliek: “Voor ons ziekenhuis is het van belang dat Zorgbelang Brabant|Zeeland haar inbreng en vertegenwoordigende rol niet alleen tot uiting brengt richting ons als beleidsmakers en management, maar ook dat ze een doorslaggevende rol vervult bij de ontwikkeling van de klantgerichtheid van de individuele medewerkers van het Elkerliek.”

‘Samen beslissen’

Zorgbelang Brabant|Zeeland beschikt over jarenlang opgebouwde deskundigheid en ervaring om ‘de mensen om wie het gaat’ te betrekken bij beleidsthema’s, hun ervaringen te horen en om te zetten naar concrete verbeterpunten en -acties. Jiska van den Hoek, directeur-bestuurder van Zorgbelang Brabant|Zeeland: “Wij zijn verheugd met deze samenwerking met het Elkerliek. Door inwoners en patiënten te betrekken, kun je zorg zo goed mogelijk laten aansluiten bij hun wensen, behoeften en mogelijkheden. Dit maakt zorg effectiever én efficiënter. Met dit convenant werken we eigenlijk aan ‘Samen beslissen’ op alle niveaus van het ziekenhuis: van de spreekkamer tot aan de bestuurstafel.”

Belangrijke thema’s

Naast het lopende onderzoek naar de manier van zorg bij slaapapneu tijdens de Covid-19-pandemie, voerde Zorgbelang Brabant|Zeeland onderzoek uit naar MijnIBDcoach, de digitale toepassing voor mensen met chronische darmziekten. Ook voor de aandachtsgebieden Parkinson, geriatrische revalidatie, oogheelkunde en prehabilitatie werken Zorgbelang Brabant|Zeeland en het Elkerliek samen. Zo gaan de thema’s binnen het samenwerkingsconvenant over digitalisering en eHealth, preventie en gezondheid, en keuzehulpen en behandelwensen. Ook de mogelijke verplaatsing van zorg naar de eerstelijn en afstemming met andere zorgdisciplines zoals verpleeghuizen of thuiszorg maken onderdeel uit van het convenant.

Meer nieuws