ActueelDigitale zorgcoach voor patiënten met Parkinson

3 februari 2022

Digitale Zorgcoach Neurologie Sanacoach Parkinson

Zorginnovatie in het Elkerliek

Meer eigen regie voor de Parkinsonpatiënt. Dat is het belangrijkste voordeel van de Sanacoach Parkinson. In het Elkerliek ziekenhuis starten we deze maand met een onderzoek waarin we deze digitale vorm van zorgcoaching gaan verkennen. Bekeken wordt of dit een deel van de zorg waarvoor de patiënt nu nog naar het ziekenhuis moet komen, zou kunnen gaan vervangen.

Met de Sanacoach Parkinson zet het Elkerliek een nieuwe stap op het gebied van E-health. Steeds vaker worden digitale hulpmiddelen gebruikt die ervoor zorgen dat patiënten in hun eigen omgeving hun ziekte kunnen monitoren. Arts en verpleegkundig specialist kijken op afstand mee. De app, die gebruikt kan worden op elke mobiele telefoon, is een hulpmiddel bij de behandeling. Patiënten vinden er informatie over hun ziekte, ze kunnen bepaalde kennismodules volgen om nog meer te weten te komen én ze vullen periodiek een gezondheidscheck in. Die check, een vragenlijst, wordt bekeken door de arts en/of verpleegkundig specialist in het ziekenhuis. Als alles goed gaat met de patiënt, dan is een controleafspraak op de polikliniek op dat moment niet nodig. Ook kunnen patiënten op een laagdrempelige manier via de app een vraag stellen aan hun arts of verpleegkundige. “Patiënten met de ziekte van Parkinson krijgen hierdoor meer grip op hun ziekte en dat komt hun gezondheid ten goede”, stelt neuroloog Rinske van Koningsveld. “De kwaliteit van zorg staat daarbij steeds voorop. We zijn benieuwd of deze vorm van digitale ondersteuning daar een bijdrage aan levert.”

Minder (spoed)opnames
Door de gezondheidscheck in te vullen, kunnen de patiënten hun eigen ziekte beter monitoren. Rinske van Koningsveld: “Bovendien is zo’n vragenlijst een goede voorbereiding op het spreekuur. We zien samen waar het goed gaat en op welk vlak er mogelijke problemen of vragen zijn.” Ander voordeel van de monitoring die de app biedt, is dat de patiënt minder kans loopt op een (spoed)opname. “Door het beantwoorden van vragenlijsten ontstaat bij ons een beter inzicht over het verloop van de ziekte en de klachten”, vindt verpleegkundig specialist Hella Tulp. “Als we zien dat het de verkeerde kant op gaat, kunnen we eerder ingrijpen en nemen we contact op met de patiënt.”

Mentale problemen signaleren
Het traject in het Elkerliek maakt deel uit van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de Sanacoach Parkinson. Daarin trekt het Elkerliek samen op met het Zuyderland Medisch Centrum. Ook zij maken gebruik van de Sanacoach Parkinson. Volgens Rinske van Koningsveld is dat onderzoek van groot belang voor een verdere uitrol van deze methodiek. “De ziekte van Parkinson brengt niet alleen fysieke, maar ook mentale problematiek met zich mee. Patiënten gaan soms slechter slapen, kunnen last hebben van stemmingsklachten (angstaanvallen) en ook gedragsverandering komt voor. Dat is zeker ook voor de partner vaak heel ingrijpend. Dat soort zaken komt meestal wel naar voren in het persoonlijk contact dat je in de spreekkamer hebt”, aldus Rinske. “Of je die informatie ook digitaal krijgt, dat zullen we de komende periode moeten gaan ondervinden. Het persoonlijk contact met patiënten met deze ziekte, ook omdat ze bijna altijd wat ouder zijn, ervaar ik altijd als heel waardevol. Aan de andere kant is de Sanacoach Parkinson een mooi instrument om te kijken of we de juiste zorg op de juiste plek kunnen bieden. Zeker de moeite waard dus om te kijken of dit van toegevoegde waarde kan zijn voor de kwaliteit van zorg.”

Zorgen voor toekomstbestendige zorg
Het aantal mensen dat de komende jaren zorg nodig heeft, neemt in een snel tempo toe. Helaas zien we ook dat er niet voldoende zorgpersoneel zal zijn om de zorg te verlenen zoals we dat nu gewend zijn. We zullen dus met elkaar een slimme manier moeten vinden om de zorg in het ziekenhuis toegankelijk én betaalbaar te houden. Waar ziekenhuizen en zorgverzekeraar CZ voorheen altijd elk jaar opnieuw afspraken maakten, hebben zowel Elkerliek als Zuyderland nu meerjarige afspraken gemaakt over kwaliteit, toegankelijkheid, kosten en het werkplezier van zorgmedewerkers.  We noemen dat een Duurzame Coalitie. Vanuit deze Duurzame coalitie werken we intensief samen om de zorg in het ziekenhuis klaar te maken voor de toekomst. Het onderzoek naar de inzet van de Sanacoach Parkinson is een van de projecten dat hieruit is voortgekomen. Meer weten? Kijk dan op www.elkerliek.nl/duurzamecoalitie

Meer nieuws