ActueelCentrum voor Geboorte & Gezin bestaat vijf jaar

9 maart 2022

Aukje met haar gezin

Het gezin centraal! Dat was het uitgangspunt van het Centrum voor Geboorte & Gezin dat op 9 maart 2017, nu vijf jaar geleden, werd geopend in het Elkerliek ziekenhuis. Het eerste lustrum is deze maand op diverse manieren gevierd. Of het centrum heeft gebracht wat de bedoeling was? “Absoluut”, vindt Ine Dikken, obstetrie- en coördinerend verpleegkundige van het centrum. “We hebben een uniek centrum, maar vooral een uniek team. Samen staan we voor kind- en gezinsgerichte zorg. Van een hoge kwaliteit!”

Aukje Rovers uit Beek en Donk was twee keer te gast in het Centrum voor Geboorte & Gezin. Het beviel haar – letterlijk – prima! “De eerste keer was ik in anderhalve dag weer weg, maar bij de laatste bevalling, van onze tweeling in 2021, moest ik een weekje blijven. Of eigenlijk moesten de kinderen blijven. Ze waren te licht en kregen voeding door een sonde. Ik koos ervoor om bij de kinderen te blijven. De kinderen lagen bij mij op de kamer en de neonatologieverpleegkundige en de andere verpleegkundigen gaven alle zorg die nodig was. Voor mij was het ontspannend en rustig. Ik had een keizersnede gehad, dus ik had mijn bedrust ook wel nodig. De begeleiding en verzorging was geweldig. De kinderen hebben zelfs een nachtje ‘gelogeerd’ op een andere kamer bij de verpleegkundigen, zodat ik een keer goed kon bijslapen. Na die week? Toen de sonde eruit ging en de kinderen goed dronken, was ik ook voldoende hersteld. En ik had genoeg tips en adviezen gekregen om thuis vol vertrouwen de zorg weer op me te nemen. Het was een bijzondere tijd waar ik heel positief op terugkijk.”

Trots

Ine Dikken is trots op wat het Centrum voor Geboorte & Gezin de afgelopen vijf jaar bereikt heeft en daarin staat ze niet alleen. De rondleiding langs de achttien moderne gezinssuites die obstetrieverpleegkundige Elly Broens – Van Eijk samen met neonatologieverpleegkundige Lisa Wilms geeft, maakt al duidelijk waarom. “Twaalf van de achttien suites zijn geschikt voor de plaatsing van een couveuse”, zegt Lisa. “Moeder en kind, ook als sprake is van vroeggeborenen, hoeven dus niet meer gescheiden te worden. Dat was een belangrijk uitgangspunt bij de bouw van dit centrum. Moeder, kind en de partner moeten bij elkaar kunnen blijven. In een comfortabele ruimte. Alle kamers hebben bijvoorbeeld een eigen badkamer en een slaapbank voor de partner. In deze suites kan een gezin de unieke ervaring van een geboorte samen delen en ook kraamvisite ontvangen.” Naast de suites zijn er zeven verloskamers, een onderzoekskamer en een gezellige huiskamer in het centrum. Het team bestaat uit gynaecologen, kinderartsen, verloskundigen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor moeder én kind. “En vergeet de ondersteuning niet die we krijgen”, benadrukt Elly. “Afdelingssecretaresses, -assistenten, voedingsassistenten, schoonmaak, gastvrouwen, iedereen draagt een steentje bij om de mensen die hier verblijven zo goed mogelijk van dienst te zijn.”

Gezinsgerichte zorg

Kindgerichte zorg is een belangrijk uitgangspunt, maar ook samenwerking loopt als een rode draad door het centrum. Zo maken ook verloskundigen uit de eerste lijn gebruik van de verloskamers. Ine: “De eigen verloskundige begeleidt dan de moeder bij de bevalling. En zijn er onverhoopt toch problemen, dan blijft de moeder gewoon op dezelfde kamer en wordt de hulp vanuit de tweede lijn, vanuit het ziekenhuis dus, ingeroepen. De samenwerking in de Peelregio is echt heel erg goed. De protocollen zijn op elkaar afgestemd, we hebben gezamenlijke trainingen, er is sprake van een grote uniformiteit. Mede daarom kunnen we hier optimaal invulling geven aan het begrip: gezinsgerichte zorg.”

Meer autonomie en regie

Het Centrum voor Geboorte & Gezin maakt duidelijk dat er in de laatste jaren veel veranderd is op het gebied van de geboortezorg. Dat is bijvoorbeeld terug te zien als de pasgeborene vanwege medische redenen in het ziekenhuis moet blijven. “Vroeger waren de ouders eigenlijk niet meer dan bezoekers”, zegt Ine. “Nu vormen ze als het ware een deel van het behandelteam. Ze worden veel meer meegenomen in het zorgproces. Verpleegkundigen krijgen in de loop van het proces een meer coachende rol en ouders krijgen steeds meer autonomie en regie. Dat is heel mooi om te zien.”

Toekomstplannen

Na vijf jaar staat er een prachtig centrum waar de regio trots op mag zijn, zoveel is wel duidelijk. “Verpleegkundigen hebben heel erg de kans gekregen om hier hun leiderschapsrol te tonen”, zegt Elly. “Dit is echt een afdeling geworden waarin de samenwerking centraal staat en waar dus ook de onderlinge betrokkenheid en de professionaliteit heel groot zijn.” En wat zijn de plannen voor de komende vijf jaar? Lisa lacht. “We hebben nog veel plannen”, zegt ze. “Hoe goed en fijn het hier ook is, je wilt eigenlijk dat ouders en kind zo snel mogelijk thuis zijn. We doen er alles aan om stress bij de baby’s zo laag mogelijk te houden, maar thuis is het toch nóg beter. Daarom zijn we op allerlei terreinen bezig om te kijken welke zorg we nu nog in het ziekenhuis bieden en of die misschien ook -veilig! - thuis kan. Op dat gebied gaat er de komende jaren nog veel gebeuren, denk ik.”

Meer nieuws