ActueelLiesbreuk? In één dag behandeld

2 juni 2021

Liesbreuk? In één dag behandeld

In het Elkerliek ziekenhuis in Helmond vindt voortaan diagnostiek en behandeling van een liesbreuk in één dag plaats. Door deze ‘one-stop’ liesbreukbehandeling wordt de wachttijd voor een ingreep sterk verkort en hoeft de patiënt maar één keer naar het ziekenhuis te komen.

De inrichting van dit bijzondere zorgpad komt voort uit reacties van patiënten. “Veel mensen met een liesbreuk zijn nog jong”, zegt Janneke Hogeweg, verpleegkundig specialist chirurgie van het Elkerliek. “Zij willen het liefst zo snel mogelijk van hun klachten af zonder dat zij daar vaak het ziekenhuis voor moeten bezoeken. Lang wachten betekent vaak langer pijn en heeft gevolgen in het dagelijks leven van patiënten. Daar wil je mensen zo snel mogelijk vanaf helpen.”

Dag van behandeling
Bij deze nieuwe werkwijze worden patiënten rechtstreeks door de huisarts doorverwezen naar de ‘one-stop’ liesbreukbehandeling. De voorbereiding op de behandeldag vindt online plaats via de Elkerliek behandelapp. Onder meer via een voorlichtingsfilm krijgen patiënten een goede indruk van wat er precies gaat gebeuren. Pascal Teeuwen is een van de vier gespecialiseerde chirurgen die nauw betrokken is bij dit nieuwe zorgpad. “Deze strategie past bij het Elkerliek als nationaal verwijscentrum voor buikwandbreuken. Patiënten worden in de ochtend verwacht op de polikliniek chirurgie en worden hier gezien door de chirurg. In samenspraak met de patiënt bespreken we de operatietechniek. In de meeste gevallen kan een kijkoperatie worden uitgevoerd via drie kleine sneetjes in de buik.”

Na het gesprek met de chirurg gaat de patiënt naar de polikliniek anesthesie waar de wijze van anesthesie wordt besproken en vervolgens meldt de patiënt zich op de dagbehandeling. Na de operatie, die ongeveer een half uur duurt, kan de patiënt dezelfde dag weer naar huis. Na twee weken vindt een telefonisch nazorg gesprek plaats.

Kortere wachttijd
Met deze nieuwe one-stop liesbreukbehandeling komt het Elkerliek tegemoet aan de vraag van veel patiënten. De wachttijd is door dit vernieuwde zorgpad teruggebracht naar maximaal vier weken.

Op de foto van links naar rechts het one-stop-liesbreuk-team van het Elkerliek: Elke Loomans-van Leeuwen, polikliniekassistente, dr. Pascal Teeuwen, chirurg, Janneke Hogeweg-Raaijmakers, verpleegkundig specialist en dr. Tammo de Vries Reilingh, chirurg.

Meer nieuws