ActueelElkerliek op 1e plek eHealth Meetlat

25 februari 2021

Patient digitaal laptop met verpleegkundige

Op 25 februari (tijdens een online event van de Slimme Zorg Estafette) presenteerde Zorgbelang de resultaten van een onderzoek naar de beschikbaarheid van digitale basisdiensten in Brabant en Zeeland (de eHealth Meetlat). Naast het onderzoek onder zorgaanbieders heeft Zorgbelang ook zorggebruikers gevraagd naar hun gebruik en ervaringen met digitale zorgdiensten. Het Elkerliek blijkt koploper in Brabant te zijn en staat op een (gedeelde) eerste plaats. Een resultaat waar we bijzonder trots op zijn.

De zorg van morgen zal in toenemende mate digitaal en buiten het ziekenhuis georganiseerd worden. Daar zijn we ons in het Elkerliek terdege van bewust. E-Health is daar een belangrijk onderdeel van. Het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kan namelijk bijdragen aan het ondersteunen en verbeteren van de gezondheid van mensen. Maar het helpt ook om de zorg toegankelijk te houden, leidt tot meer eigen regie voor patiënten én het zorgt voor meer werkplezier.

Ontwikkelingen binnen het Elkerliek
In het Elkerliek zetten we de nodige stappen op dat gebied. Zo geven we patiënten toegang tot hun eigen medische gegevens via MijnElkerliek. Maar ook kunnen ze in deze persoonlijke online omgeving allerlei informatie inzien, zelf afspraken inplannen en communiceren met hun behandelaar. Verder werken we in ons ziekenhuis steeds vaker meer met video-afspraken, hebben we een eigen behandelapp en maken we gebruik van innovatieve middelen zoals online coaches en virtual reality.

Patiënt betrekken bij ontwikkelingen
Dat we goed bezig zijn op het gebied van EHealth werd onderstreept door het onderzoek dat Zorgbelang Brabant|Zeeland afgelopen jaar in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft uitgevoerd. Tijdens de 1e coronagolf hebben we als ziekenhuis een enorme versnelling gemaakt op gebied van digitalisering. Het bleek niet alleen noodzakelijk om te vernieuwen, maar ook mogelijk. Wat hierbij voor het Elkerliek van belang is dat we deze ontwikkelingen samen tussen patiënt en zorgprofessional vormgeven. Vandaar dat het Elkerliek vaker met de patiënten en Zorgbelang de wensen van de digitale zorggebruikers zal gaan toetsen.

Meer nieuws