Inhoud MijnElkerliek(Persoonlijke) gegevens wijzigen

Via MijnElkerliek kunt u uw e-mailadres, telefoonnummer en voorkeursapotheek wijzigen of toevoegen. U kunt ook uw huisarts wijzigen als u bent overgestapt.

Afspraken en opnames inzien

U kunt uw geplande en historische afspraken, opnames en operaties inzien. De geschiedenis kunt u inzien vanaf 2008.

Online afspraak maken

Wanneer u door uw huisarts via ZorgDomein bent doorverwezen naar het Elkerliek kunt u voor een aantal verwijzingen online een afspraak maken via MijnElkerliek. Dit doet u met uw ZorgDomeinnummer. Dit nummer staat op de verwijzing die u van uw huisarts krijgt.

Afspraak wijzigen

U kunt online gemaakte afspraken tot drie kalenderdagen voor de afspraakdatum wijzigen of annuleren. Tevens kunt u enkele herhaalafspraken wijzigen. Kunt u een afspraak niet online wijzigen? Neem dan telefonisch contact op met de betreffende polikliniek.

Vragenlijst invullen

Ter voorbereiding op een operatie kunt u via het portaal een vragenlijst in te vullen.

Inzage medisch dossier

Via MijnElkerliek heeft u ook inzage in (delen van) uw dossier.

Behandelverslag

Bekijk de conclusie van de afspraak met uw zorgverlener, het afgesproken beleid, de diagnose en het advies.

Vastgelegde allergieën

Uw vastgelegde allergieën.

Brieven

Dit zijn brieven verstuurd door uw zorgverleners van het Elkerliek.

Medicatieoverzicht

Medicatieoverzicht van medicatie die bekend is in het Elkerliek.

Uitslagen

Dit zijn uitslagen van laboratoriumonderzoeken, waaronder ook microbiologie-, pathologie- en radiologieverslagen.

E-consult

Met E-Consult kunt u op het moment dat het u uitkomt algemene of medische vragen stellen. U kunt ook berichten die aan u gestuurd worden inzien en beantwoorden.

In de toekomst wordt MijnElkerliek uitgebreid met meer functionaliteiten en inzage in meer onderdelen van uw medisch dossier.