Medische bibliotheekMedische bibliotheek

Wilt u uw vakliteratuur bijhouden? Het Elkerliek ziekenhuis beschikt over een medische bibliotheek die bestemd is voor medisch specialisten, alle medewerkers van ons ziekenhuis en (huis)artsen en hulpverleners uit de regio.

In deze medische bibliotheek is allerlei vakliteratuur te vinden, zoals boeken, tijdschriften en richtlijnen. Deze producten worden voor het hele ziekenhuis centraal aangeschaft, geregistreerd en bewaard.

Uitlenen

Boeken kunnen worden geleend voor een periode van 4 weken. Als u een boek wilt lenen dat niet in onze collectie zit  kunnen we dat extern voor u lenen. Als daar kosten aan verbonden zijn worden die aan u doorberekend.   

Tijdschriften

Papieren tijdschriften kunnen worden gelezen in de bibliotheek. Deze worden niet uitgeleend. Wel is er de mogelijkheid om artikelen te kopiëren. Uiteraard zijn de meeste tijdschriften tegenwoordig online te vinden.
Wij verzorgen ook het mailen van inhoudsopgaven van tijdschriften. U kunt zich daar voor opgeven in de medische bibliotheek.

Digitale bibliotheek

De bibliotheek heeft ook een “digitale bibliotheek”. Hierin is de complete collectie te vinden en vindt u ook alle links naar de digitale collectie. Deze is alleen toegankelijk voor de medewerkers van het Elkerliek. U vindt deze op het intranet.

Literatuuronderzoek

Bent u op zoek naar meer informatie over een onderwerp? Wij helpen U graag met Uw zoektocht. U kunt daarvoor tijdens openingstijden contact opnemen met één van de medewerkers.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Contact

Anja van Lierop, bibliotheekmedewerkster.
Ingrid ter Hoeven, bibliothecaris.
Telefoon: 0492-59 51 13
E-mail: med.bib@elkerliek.nl