Informatie verwijzersOp deze pagina vindt u de informatie over de mogelijke gevolgen voor u als verwijzer en voor uw patiënten van de landelijke actiedag ziekenhuizen op 16 maart 2023.

[bijgewerkt op 10-03-2023]

De vakbonden hebben een landelijke actiedag aangekondigd op donderdag 16 maart aanstaande. Ook in het Elkerliek ziekenhuis wordt op die dag actie gevoerd (evenals in de ons omringende ziekenhuizen). Met deze brief informeren we u wat dit betekent voor u en uw patiënten. 

Alle niet-uitstelbare zorg gaat in ieder geval door en de patiëntveiligheid komt niet in het geding.

Acute zorg en oncologische zorg gewaarborgd

Patiënten die spoedzorg nodig hebben, worden in ons ziekenhuis altijd geholpen. Ook oncologische zorg gaat op donderdag 16 maart ongewijzigd door.
 

Zondagsdiensten

Op een groot aantal afdelingen van het ziekenhuis wordt ‘zondagsdienst’ gedraaid.

Dit betekent dat gewerkt wordt zoals gebruikelijk op zondag dan wel de afdeling gesloten is (omdat zij nooit op zondag open is).
 

Bloedafname

  • De prikposten zijn allemaal gesloten, met uitzondering van de prikpost Wesselmanlaan (in het ziekenhuis).
  • Cito bloedafnames vinden plaats op de Wesselmanlaan.
  • Afspraken voor 16 maart die niet zijn afgebeld, gaan deze dag door.
  • De trombosedienst is gesloten en alleen voor spoedgevallen bereikbaar.
     

Radiologie

  • Er is een minimale bezetting aanwezig
  • Alle onderzoeken zonder spoedindicatie vervallen die dag.
  • Voor spoedindicaties kunnen patiënten alleen in Helmond terecht tussen 08.00 en 17.00 uur op gezette tijden.
  • Uw spoedaanvragen (Cito) moeten met de dienstdoende radioloog worden afgestemd.

Operaties

Alle reeds geplande operaties worden verzet naar een andere dag. Voor spoedoperaties is, zoals gebruikelijk op zondag, een team beschikbaar en staat een extra team stand-by.

Verloskamers

De verloskamers zijn gewoon open en alle patiënten die spontaan bevallen kunnen net als op zondag bij ons terecht. Wanneer een bevalling eindigt in een spoedkeizersnede vindt deze gewoon plaats. Dit geldt ook voor consulten die niet kunnen wachten. De geplande zorg gaat niet door. Er zijn geen spreekuren, geplande inleidingen en geplande keizersnedes.  
 

Afspraken patiënten afgezegd en opnieuw gepland

Patiënten die een afspraak hebben op een afdeling die door de actiedag wordt geraakt, zijn of worden persoonlijk geïnformeerd. Een nieuwe afspraak wordt gemaakt, waarbij we goed kijken naar de urgentie. Als een patiënt geen bericht krijgt, gaat de afspraak op deze dag gewoon door.
 

Tot slot; wij beseffen dat deze actiedag voor onze patiënten, maar zeker ook voor u als verwijzer, ongemak met zich meebrengt. Wij doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om dit te beperken, waarbij wij continu de kwaliteit en veiligheid van zorg als uitgangspunt nemen.