Vergoeding fysiotherapie, logopedie en ergotherapieTijdens uw ziekenhuisopname krijgt u misschien fysiotherapie, logopedie of ergotherapie. De kosten hiervan maken deel uit van de totale opnamekosten. Als u thuis deze zorg nog nodig heeft, dan kan hiervoor verwijzing plaatsvinden naar een therapeut bij u in de wijk of in het ziekenhuis. Of u hiervoor zelf (gedeeltelijk) moet betalen, is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering. Uw verzekeraar kan u daarover verder informeren.

Indien logo- en/of ergotherapie wordt gegeven  na ontslag uit het ziekenhuis maakt deze meestal onderdeel uit van de zorgvraag waarvoor u bij de medisch specialist onder behandeling bent. De kosten van deze zorg maken onderdeel uit van het zorgtraject welke door het ziekenhuis wordt geopend.

Voor fysiotherapiebehandeling worden de kosten na opname in het ziekenhuis wel apart in rekening gebracht. Deze maken geen onderdeel uit van het zorgtraject.

Op Zorgwijzer.nl vindt u veel informatie over de vergoedingen voor fysiotherapie.