Prijs zorgproductAls u in het ziekenhuis komt, kan er van alles gebeuren, zoals gesprekken, onderzoeken, medicijnbehandelingen en kleinere of grotere ingrepen. Het zie¬kenhuis rekent al die verschillende onderdelen niet apart af, maar zet ze onder één noemer op de rekening, het zgn. DBC-zorgproduct. DBC-zorgproducten zijn zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde diagnose. Deze zijn vastgesteld door de overheid. In totaal zijn er meer dan 4.400 zorgproducten.

De prijs voor een DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten (honorarium en ziekenhuiskosten) bij een bepaalde diagnose. Het aantal onderzoeken en behandelingen heeft dus geen invloed op de totale prijs van de DBC.

Als er in de ervaring van de patiënt weinig in het ziekenhuis is gebeurd, kan de zorgnota toch nog als hoog worden ervaren. Ook het omgekeerde komt voor; een behandeling is in werkelijkheid vele malen duurder dan de kosten die op de rekening staan.

Gecontracteerde prijzen

De prijzen die in rekening worden gebracht voor de verschillende DBC’s verschillen per ziekenhuis en ook per verzekeraar. Deze verschillen ontstaan doordat zorgverzekeraars apart onderhandelen met elk ziekenhuis. Ze onderhandelen niet over elke DBC, maar over het totale pakket dat de zorgverzekeraar bij het ziekenhuis inkoopt. Prijsverschillen kunnen dus ontstaan door verschillende behandelwijzen tussen ziekenhuizen maar ook door andere contractafspraken die het ziekenhuis en de verzekeraar maken.

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn sinds de invoering van marktwerking in de zorg en de bijbehorende vrije tarieven hard bezig om de financiering van de zorg zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen. Dit is een ingewikkeld proces en is niet van de ene op de andere dag georganiseerd. Het verminderen van (grote) prijsverschillen van zorgproducten staat hoog op de agenda.

Standaardprijs

Voor een klein deel van de zorg worden door de NZa vaste prijzen vastgesteld, waar alle ziekenhuizen zich aan moeten houden. Dit is vooral voor ingewikkelde ingrepen.

Meer informatie hierover vindt u op de onderstaande websites:

Hoe worden tarieven vastgesteld?

Vanaf juli 2014 zijn ziekenhuizen verplicht om de meest essentiële zorgactiviteiten die onderdeel uitmaken van het zorgproduct op de nota te vermelden. U kunt deze zorgactiviteiten terugvinden in uw persoonlijke online omgeving van uw zorgverzekeraar.