Vraag uw zorgverzekeraar vooraf of u kosten krijgt vergoedHet kan zijn dat de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling niet (volledig) vergoed. Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Een zorgverzekeraar kan verschillende polissen aanbieden. Het Elkerliek ziekenhuis heeft met de meeste zorgverzekeraars voor alle of enkele polis contracten gesloten over de te leveren zorg. Kijk in uw polisvoorwaarden of u de kosten van uw behandeling vergoed krijgt. Twijfelt u, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Voor de (kleine) zorgverzekeraars of polissen waarmee we geen contract hebben hanteert het Elkerliek ziekenhuis de prijslijsten op de pagina Geen contract.

Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw (aanvullende verzekering). Heeft uw zorgverzekeraar geen contract voor de aan u geleverde zorg, dan moet u mogelijk ook een deel van de kosten zelf betalen