Voor vergoeding verwijsbrief nodigHeeft u geen verwijsbrief voor een bezoek aan het ziekenhuis, dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. In de meeste gevallen verwijst uw huisarts u naar het ziekenhuis, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie de zorgverzekeraar als verwijzer accepteert. De verwijzer kan u informeren of deze tot verwijzing mag overgaan. Raadpleeg bij twijfel altijd uw zorgverzekeraar.

Huisartsen geven steeds vaker aan het onwenselijk te vinden dat een patiënt al gezien is in het ziekenhuis en dat de huisarts hier achteraf nog een verwijsbrief voor moet schrijven. Een verwijsbrief is alleen geldig als de datum van de verwijsbrief voorafgaand of gelijk is aan de datum van de eerste afspraak in het ziekenhuis.

Zolang een medisch specialist een patiënt structureel laat terugkomen, heeft u geen nieuwe verwijzing van een eerstelijns zorgaanbieder nodig . Ook hebben verwijzingen in principe geen ‘houdbaarheidsdatum.’ Uitzonderingen zijn verwijzingen waarbij de termijn duidelijk is aangegeven en/of gevallen waarbij de zorgverzekeraar voorwaarden aan verwijzingen heeft gekoppeld. Voor patiënten die uitbehandeld zijn of waarvan het onduidelijk is of ze ooit nog terug komen is wel een nieuwe verwijzing nodig.

Voor spoedeisende hulp heeft u uiteraard geen verwijsbrief nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Spoedeisende zorg komt ten laste van het eigen risico (als u dat nog heeft). Als elke minuut telt, gaat u naar de spoedeisende hulp. Voor zaken die minder acuut zijn is er de huisarts of de huisartsenpost.

Lees over dit onderwerp meer op de website van Rijksoverheid.