Hulpmiddelen medisch specialistische zorgOmdat  er sprake is van verschillende soorten hulpmiddelen, die elk een eigen  manier van financiering kennen, kunt u met diverse manieren van vergoeding en kosten te maken krijgen.  Sommige hulpmiddelen worden door het ziekenhuis betaald, anderen door de zorgverzekeraar en weer anderen zult u zelf moeten betalen.
Afhankelijk van het soort hulpmiddel kan er sprake zijn van een wettelijke eigen bijdrage of een maximum vergoeding. Het eigen risico is hierop van toepassing.
We verwijzen u voor recente informatie naar de website van uw eigen ziektekostenverzekering. Hier kunt u nagaan wat u vanuit de basis verzekering vergoed krijgt en wat u mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering vergoed krijgt.

Via de site van de rijksoverheid kunt u verdere recente informatie vinden.