Een beroerte vraagt meer dan medische hulp1 januari 0001

Vaak zonder vooraankondiging begint je menselijke harde schijf te haperen. Wat is er aan de hand, wat moet ik doen, wie kan me helpen, wat is mijn vooruitzicht? Een beroerte ofwel CVA, brengt veel vragen en nog meer onzekerheid met zich mee. Uiteraard is alles in eerste instantie gericht op een snelle behandeling, want hoe sneller de behandeling des te minder hersenschade. Naast snelheid zijn opvang, uitleg en advies de sleutelwoorden als een patiënt met een beroerte wordt opgenomen.

Op de Brain Care Unit van het Elkerliek richten we ons natuurlijk in eerste instantie op het voorkomen van zoveel mogelijk hersenschade na een CVA. We hebben een zeer goed op elkaar ingespeeld en specialistisch team. Ook als directe behandeling niet mogelijk is, gaan we snel aan de slag. Dan met het revalidatietraject, om uitval van functies bij een patiënt zoveel mogelijk te beperken. Naast het medische, richten we ons zeker ook op het menselijke aspect van een CVA. Een CVA is een ingrijpende gebeurtenis, voor iedereen die ermee te maken heeft. Het zorgt voor onzekerheid, voor frustratie soms, en voor vragen. Heel veel vragen.

Uitleg is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Zowel aan de patiënt als aan de naasten. In een Patiënt Informatie Dossier (PID) dat we voor elke patiënt maken, leggen we precies uit wat nu een infarct, een bloeding en een TIA zijn. We vertellen welke specialisten, paramedici en behandelaars er aan het bed komen en wat hun rol in het geheel is. Ook houden we in dat PID een dagboek bij, waarin we precies aangeven wat er op een dag met de patiënt gebeurt/ of gebeurd is. Zelf kan de patiënt dat meestal niet en als hij of zij weer thuis is, dan helpt zo’n dagboek in de verwerking van het geheel. Ook voor de partner of mantelzorger is het een heel fijn naslagwerk om te weten wat er tijdens opname allemaal gebeurt en om voorbereid te zijn op wat komen gaat.

In de ‘mantelzorg meekijk momenten’ nemen we de naasten mee in de behandelingen van de fysiotherapeut, de logopedist en de ergotherapeut. Zodat zij een goed beeld krijgen van wat hun partner of familielid wel of niet meer kan en hoe daar straks thuis mee om te gaan. 

Na ontslag worden veel patiënten thuis nog gezien door CVA-nazorgverpleegkundigen. Een aantal patiënten komt ook nog op de vaatrisicopoli voor meer uitleg over wat hen is overkomen. Daar bekijken we ook samen of er risicofactoren zijn waar we preventief iets aan kunnen doen, bijvoorbeeld door een aanpassing in de leefstijl. 

Het is goed om even stil te staan bij de grote gevolgen die een beroerte heeft voor patiënten én naasten. Op de Dag van de Beroerte, maar ook op alle dagen daarna. En als u er mee te maken heeft en u hebt nog vragen, dan snappen we dat maar al te goed. Blijf er nooit mee zitten, maar kom naar ons toe. Wij zijn er voor u!

Asmyd Tiel Groenestege
Neurologie/ vaatrisico verpleegkundige
(bij vragen: atielgroenestege@elkerliek.nl)