Kosten en betalenIndien mogelijk declareren wij uw geneesmiddelen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Als rechtstreekse declaratie niet mogelijk is of u dient bij te betalen dan verzoeken wij u de kosten zo veel mogelijk per pin te voldoen.