Toevoegen van testenOmwille van een optimale logistiek en snelle rapportage van de resultaten van uw aanvragen voor laboratoriumdiagnostiek, wordt het op prijs gesteld dat u tracht te voorkomen dat uit eerder afgenomen materiaal later alsnog extra analyses worden aangevraagd.

Mocht dit toch dringend gewenst zijn, dan kunt u dit door middel van een e-mail, laboranten@elkerliek.nl, per fax 0492-595049 of  telefonisch 0492-595045 (keuze 1) kenbaar maken. De analyses zullen worden toegevoegd voor zover de hoeveelheid en kwaliteit van het eerder afgenomen materiaal dat toelaten. Indien de extra analyse niet mogelijk is, wordt u hiervan in kennis gesteld.