Doorbelprocedure en rapportage uitslagenRapportage voor huisartsen

De rapportage kan elektronisch worden verzonden via Edifact of op papier als een dagrapport. Voor elektronische rapportage geldt dat de analyses die vóór 13.00 uur plaats hebben gevonden vanaf circa 14.00 uur beschikbaar zijn in de elektronische postbus. Daarnaast wordt om 10.45 uur en 20.00 uur elektronisch gerapporteerd. Voor papieren dagrapporten geldt doorgaans dat voor bloedmonsters aangemeld voor 11.00 uur dezelfde dag een rapport wordt verstuurd. Indien het bloedmonster is aangemeld na 11.00 uur wordt het papieren dagrapport meestal de volgende dag verstuurd. Wilt u het papieren dagrapport vervangen door een elektronische rapportage? Neemt u dan contact op met het Regionaal Zorg Communicatie Centrum te Eindhoven, tel. nr. 040-2141286.

Herkenbaarheid van testuitslagen die uitgevoerd zijn door een ander laboratorium

Het AKL tracht de aangeboden diagnostiek zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van de aanvragers. Om een zo breed mogelijk onderzoekspakket te kunnen aanbieden sturen wij sommige onderzoeken naar andere laboratoria. Onderzoeken die door ons worden doorgestuurd naar een ander laboratorium zijn op het uitslagrapport herkenbaar aan een ‘underscore’ (het symbool _ ) dat voor de testnaam verschijnt.

Doorbellen

Het doorbellen van uitslagen gebeurt op verzoek van de arts of als er een sterk afwijkende uitslag is. De doorlooptijd van de verschillende bepalingen is hierbij van belang. De doorlooptijden van cito-bepalingen staan vermeld in het referentiewaardenboekje.

  • Cito-aanvragen: Cito-aanvragen worden doorgebeld indien het vakje ‘Cito uitslag doorbellen/faxen naar:…..’ is aangestreept. Cito-aanvragen aangevraagd door huisartsen worden geïnterpreteerd als ‘dezelfde dag doorbellen’. Mocht grotere spoed noodzakelijk zijn, dan gelieve u als huisarts contact op te nemen met een der klinisch chemici.
  • Afwijkende uitslagen: In het referentiewaardenboekje staan de doorbelgrenzen voor onverwacht pathologische bevindingen vermeld. Deze zijn regionaal vastgesteld. Afwijkende uitslagen zullen aan de aanvragend arts of afdeling doorgebeld worden. Indien de afwijking reeds bekend is bij de patiënt, zal deze niet altijd worden doorgebeld. Dit is afhankelijk van het soort bepaling, het verschil in uitslag ten opzichte van de vorige keer en het tijdsbestek tussen opeenvolgende resultaten.
  • Doorbellen op verzoek van arts: U kunt op het aanvraagformulier het verzoek indienen om uitslagen door te bellen. Hiervoor is het noodzakelijk een (mobiel-)telefoonnummer op het aanvraagformulier te noteren. Het doorbellen van resultaten op verzoek van de huisarts gebeurt op de dag van de aanvraag.