PrivacyHet AKL beschik over een privacy verklaring. De medewerkers van het AKL  hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de patiëntengegevens. Bij hun aanstelling hebben zij hiertoe een verklaring ondertekend. Het AKL registreert de gegevens van het onderzoek in computersystemen. Hierop is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierdoor zijn, zonder toestemming van uw patiënten, de laboratoriumgegevens alleen beschikbaar voor hulpverleners die rechtstreeks bij de behandeling of onderzoek betrokken zijn.

Soms kan het bloed, anoniem, gebruikt worden voor het vervaardigen van controlemateriaal voor het ijken van metingsapparatuur. Indien dit voor een patiënt niet wenselijk is kan men dit kenbaar maken bij de bloedafname.

Bepaalde laboratoriumuitslagen worden door ons gedeeld met de apotheker buiten het ziekenhuis zodat deze de dosis van voorgeschreven medicijnen kan optimaliseren. Indien dit voor een patiënt niet wenselijk is kan men dit kenbaar maken bij de bloedafname.

Als het belangrijk is dat een onderzoeker ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek de persoonsgegevens weet, dan wordt hier vooraf (door de behandeld arts of door het ziekenhuis) aan de patiënt toestemming voor gevraagd.