Aanvraagformulier en onderzoekspakketAanvraagformulier

Elk monster, dat voor laboratoriumonderzoek naar het AKL wordt verstuurd dient te worden vergezeld van een volledig ingevuld papieren aanvraagformulier of digitale equivalent. Op het aanvraagformulier dienen de administratieve gegevens (geboortedatum, geslacht, contactgegevens en patiëntnummer) van de patiënt te zijn weergegeven ten behoeve van registratie. Voor een correcte facturatieprocedure dient tevens de opdrachtgever te zijn weergegeven middels AGB-code of middels naam en voorletter (indien de aanvrager bekend is bij het AKL). Het gewenste onderzoek kan worden aangeven door het hokje voor het onderzoek aan te kruisen.

Onderzoekspakket

Een overzicht van onderzoeken die het AKL uitvoert, met inbegrip van onderzoeken die naar een ander laboratorium worden doorverwezen, is op aanvraag beschikbaar. Artsen nemen hiervoor contact op met telefoonnummer 0492-595045 (keuze 3).