Veelgestelde vragen omtrent MRSA in het ElkerliekBent u recent behandeld of opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis, of heeft u beroepsmatig contact met levende varkens, vleeskuikens of vleeskalveren, of woont u op een boerderij met varkens, vleeskuikens of vleeskalveren? Dan is het mogelijk dat u besmet bent geraakt met de Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus bacterie, kortweg MRSA genoemd. Deze bacterie kan voor uzelf en voor andere patiënten in het ziekenhuis gevaarlijk zijn. Om verspreiding van deze resistente bacterie te voorkomen, worden in de Nederlandse ziekenhuizen maatregelen genomen.

Wie lopen risico op dragerschap van de MRSA-bacterie?

Bepaalde mensen lopen een verhoogd risico op MRSA- besmetting. Het gaat om mensen:

  • die korter dan 2 maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen zijn geweest of daar zijn behandeld;
  • die korter dan 2 maanden geleden in een Nederlands ziekenhuis met een uitbraak van MRSA opgenomen of behandeld zijn geweest;
  • die op een varkens-, vleeskuikens- of vleeskalverenbedrijf werken of wonen;
  • die beroepsmatig contact hebben met levende varkens, vleeskuikens of vleeskalveren.

Wanneer moet u melden dat er risico is op MRSA?

Indien u tot de risicogroep hoort zoals hierboven is beschreven, meld dit dan direct bij uw bezoek (als patiënt) aan het ziekenhuis bij de balie van de polikliniek en aan uw behandelend arts. Op de spoedeisende hulp en op de verpleegafdelingen zal ook aan u gevraagd worden of er MRSA-risico is.

Waarom moet u melden dat er risico is op MRSA?

U kunt deze bacterie verspreiden naar andere patiënten tijdens een opname in het ziekenhuis. Medepatiënten met een infuus of katheter en een verminderde weerstand hebben een verhoogde kans op een infectie met MRSA; in een ziekenhuis zijn juist veel patiënten met een verminderde weerstand. In de Nederlandse ziekenhuizen zijn daarom alle noodzakelijke maatregelen getroffen om verdere verspreiding van de MRSA-bacterie te voorkomen.

Hoe wordt u getest op de MRSA-bacterie?

Om te onderzoeken of u de MRSA-bacterie bij u draagt, wordt met behulp van wattenstokjes materiaal van uw keel, neus en anus voor onderzoek afgenomen. Dit is niet pijnlijk. Soms wordt ook wondvocht of andere lichaamsmaterialen voor onderzoek gebruikt.
Na drie tot vijf dagen zijn de uitslagen van het onderzoek bekend.

Welke isolatiemaatregelen worden er op de polikliniek genomen?

Overbrenging van de MRSA-bacterie is onder normale omstandigheden alleen mogelijk bij langdurig of intensief contact. Kortdurende contacten, onderzoeken of behandelingen van MRSA-verdachte of positieve patiënten leveren dus geen besmettingsgevaar op. Op de poliklinieken hoeven daarom alleen maar extra voorzorgsmaatregelen genomen te worden bij uitgebreide onderzoeken. Indien uw behandelend arts een ingreep of opname verwacht, wordt u zoveel mogelijk poliklinisch gekweekt (voorafgaand aan deze opname).

Welke isolatiemaatregelen worden er in de kliniek genomen?

Als uit het onderzoek blijkt dat u besmet bent met MRSA of als u in afwachting van de kweekuitslagen bent, wordt u in isolatie verpleegd. In het Elkerliek ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen vee-gerelateerde MRSA en gewone MRSA. Van de vee gerelateerde MRSA is aangetoond dat deze zich veel minder snel verspreid dan de MRSA uit bijvoorbeeld een buitenlands ziekenhuis. Als uit onderzoek blijkt dat u drager bent van een vee-gerelateerde MRSA volstaat een opname in contactisolatie. Dit betekent dat u wordt verpleegd op een normale 1-persoonskamer, waarvan de deur open mag blijven staan. Ziekenhuismedewerkers dragen schorten en handschoenen bij direct contact. Bezoekers hoeven geen maatregelen te nemen, zij moeten echter wel direct het ziekenhuis verlaten na afloop van het bezoek.

Indien u drager bent van een MRSA uit bijvoorbeeld een buitenlands ziekenhuis, dan wordt u verpleegd in strikte isolatie. De maatregelen zijn strenger om verdere verspreiding naar andere patiënten te voorkomen. Dit betekent:

  • U wordt verpleegd op een aparte kamer, een isolatiekamer. De deuren en ramen moeten dicht blijven.
  • Ziekenhuismedewerkers die op de kamer komen, dragen een schort, een mond/neusmasker, handschoenen en een muts.
  • Wanneer u voor onderzoek naar een andere afdeling gaat worden ook daar voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding van de MRSA-bacterie tegen te gaan.

Bezoekers hoeven geen maatregelen te nemen, maar zij dienen wel direct na het bezoek het ziekenhuis te verlaten. U wordt hierover verder geïnformeerd bij de opname. Deze isolatiemaatregelen blijven gehandhaafd tot uw ontslag uit het ziekenhuis of tot uit onderzoek is gebleken dat de MRSA niet aantoonbaar is.

Indien u poliklinisch gekweekt bent, voorafgaand aan uw opname, en de MRSA-bacterie is bij die kweken niet aantoonbaar, dan hoeft u niet in isolatie opgenomen te worden. Wel worden er op het moment van de opname opnieuw kweken afgenomen.

Tenslotte

Het is niet prettig om extra onderzoeken te moeten ondergaan en in isolatie te worden verpleegd. Het is echter de enige manier om uzelf, andere patiënten en medewerkers van dit ziekenhuis tegen een eventuele MRSA- besmetting te beschermen. Hiervoor wordt uw begrip gevraagd.