Wetenschappelijk onderzoekArtsen en onderzoekers proberen de behandelingen van kanker te verbeteren. Een verbeterde behandeling vernietigt meer kankercellen en/of heeft minder bijwerkingen of andere nadelige gevolgen. Daardoor stijgen de overlevingskansen (verder) of verbetert de kwaliteit van leven. Hiervoor is onderzoek nodig naar nieuwe medicijnen en nieuwe manieren van opereren en bestralen. Ook worden op kleine schaal totaal nieuwe benaderingen in de behandeling van kanker onderzocht. Daarnaast vindt vrij veel onderzoek plaats naar combinaties van bestaande behandelmethoden die elkaars werking zouden kunnen versterken. Alleen wetenschappelijk onderzoek bij patiënten kan aantonen of een nieuwe behandeling daadwerkelijk een verbetering is in vergelijking met de standaardbehandeling. Pas wanneer de werkzaamheid en veiligheid door zo'n onderzoek zijn aangetoond, kan de nieuwe behandeling officieel erkend worden als standaardbehandeling.

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werkt het Elkerliek ziekenhuis nauw samen met academische ziekenhuizen en onderzoeksgroepen. Het is mogelijk dat u benaderd wordt voor deelname aan onderzoek. U heeft vervolgens het recht om zelf te bepalen of u aan het onderzoek deelneemt. Uw keuze heeft geen invloed op uw verdere (reguliere) behandeling en zorg.

Op de afdeling Hemato-Oncologie zijn twee research verpleegkundigen werkzaam. Deze verpleegkundigen dragen zorg voor de interne coördinatie van die onderzoeken waaraan patiënten van het Elkerliek ziekenhuis deelnemen. Ook zijn zij voor patiënten het aanspreekpunt bij vragen of onduidelijkheden over onderzoeksdeelname (research.oncologie@elkerliek.nl).