PatiëntenverenigingenWanneer u geconfronteerd wordt met een aandoening die veel invloed kan hebben op uw leven en dat van uw naaste(n), biedt een patiëntenvereniging mogelijk ondersteuning in het verkrijgen van informatie en in het delen van ervaringen. Voor veel kankersoorten bestaat een patiëntenvereniging. Op de website van de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) vindt u een compleet overzicht.

Voor lotgenotencontact kunt u terecht bij patiëntenverenigingen, maar u kunt ook een bezoek brengen aan een inloophuis. Een inloophuis is een laagdrempelige ontmoetingsplaats, waar een luisterend oor geboden wordt aan mensen met kanker en hun naasten. In deze regio kunt u gebruik maken van: