Sportblessures en inspanningsgebonden klachtenHeeft u een blessure of klachten als u zich inspant? Bent u bijvoorbeeld kortademigheid, krijgt u hoofdpijn bij inspanning of zijn er andere beperkingen? Dan is er het zogenoemde (blessure)consult. Dit bestaat uit een intakegesprek, de analyse van uw klacht(en) en (meestal) een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Als het nodig is, doen we aanvullend onderzoek. Mogelijk moet er een foto gemaakt worden, een MRI, een hartfilmpje, een inspanningstest of ander onderzoek.

Daarna stelt de sportarts een diagnose. Samen bespreekt u dan wat het vervolg moet zijn. Soms kan de sportarts u zelf behandelen of u adviseren over bijvoorbeeld aanpassingen in materiaal of in uw manier van trainen. Als het nodig is, kan de sportarts u ook doorsturen naar bijvoorbeeld een (sport)fysiotherapeut, orthopeed, radioloog of cardioloog.