Slikstoornis (dysfagie)Bij twijfel over de veiligheid van de slikfunctie voert de logopedist een slikonderzoek uit. De logopedische therapie richt zich op het beoordelen van de slikveiligheid, en bekijkt of  aanpassingen aan voeding of aan de wijze van slikken moeten worden gedaan. Soms is direct starten met sondevoeding nodig, omdat slikken niet veilig is. Ter aanvulling kan in overleg met de specialist een slikfoto of een KNO-onderzoek worden uitgevoerd