Sensorische Intergratie verwerkingsproblemenEen behandeling voor kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking. De ergotherapeut wordt bij deze behandeling betrokken. Bij deze behandeling staat het samenwerken van zintuigen en de verwerking daarvan in het zenuwstelsel centraal. Kinderen leren tijdens de logopedische behandeling om op een aangepaste manier te  reageren op prikkels vanuit hun eigen lichaam en hun omgeving.