Neurologische taalstoornissenDoor een hersenbeschadiging kunnen plotseling of geleidelijk taalproblemen ontstaan. Dit kan zijn op het gebied van het spreken, het begrijpen, het lezen en/of het schrijven. De logopedist onderzoekt deze problemen en behandelt indien nodig.