Depressie bij ouderenEen depressie is een stemmingsstoornis. Kenmerkend is het verlies van levenslust of een zwaar sombere stemming. Een depressie bij ouderen wordt niet altijd herkend. Ouderen leggen mogelijk vaker zelf de nadruk op andere (lichamelijke) klachten, zoals moeheid, gewichtsverlies en slecht slapen. Verder vinden sommige mensen dat een depressie op oudere leeftijd ‘erbij hoort’.

Symptomen

  • Somberheid 
  • Geen interesse hebben in de omgeving 
  • Vaak in zichzelf gekeerd zijn 
  • Lusteloosheid

Concentratiestoornissen, geheugenklachten en interesseverlies passen bij een depressie, maar kunnen ook verschijnselen zijn van een beginnende dementie.

Oorzaken

Er bestaan veel oorzaken voor een depressie. Bij ouderen spelen lichamelijke ziekten of handicaps soms een rol, maar ook het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Zowel biologische, geestelijke en sociale factoren zijn van belang bij het ontstaan, beloop en herstel van een depressie.

Diagnose

Om vast te kunnen stellen wat er aan de hand is, komt u voor een poliklinische afspraak naar de afdeling Geriatrie van het Elkerliek ziekenhuis. We onderzoeken of er sprake is van een depressie, en of lichamelijke problemen of dementie een rol spelen.

Behandeling

Een gecombineerde behandeling van een depressie bestaande uit medicijnen (anti-depressiva) en praten, geven het beste resultaat. Vaak duurt het wel 4 tot 6 weken tot het effect van de behandeling echt zichtbaar wordt. In de thuissituatie kan begeleiding plaatsvinden door de arts van de polikliniek Geriatrie of door instanties als de GGZ.

Ondersteuning door familieleden

Wat u kunt doen als familielid:

  • Een luisterend oor bieden, begrip tonen en aandacht geven zonder te willen opbeuren
  • Gezelschap en afleiding en stimulans bieden
  • Complimenteren bij verrichtingen
  • Structuur aanbrengen in de dag en samen aktiviteiten ondernemen
  • Aandacht voor en stimuleren van eten en drinken
  • Laten ondernemen van eenvoudige bezigheden met als doel het herkrijgen van het zelfrespect