AbcesdrainageHet inbrengen van een drainagecatheter in een reeds bekend abces.

Als patiënt ligt u op de röntgentafel en wordt u met steriele doeken afgedekt. Na lokale anesthesie wordt onder echografiecontrole het abces aangeprikt. Daarna wordt er onder doorlichtingscontrole een catheter ingebracht. De behandeling duurt 1 uur.