ValkliniekWat is de Valkliniek?

Voor patiënten (ouder dan 65 jaar) die slechter ter been zijn en/of gevallen zijn heeft het Elkerliek ziekenhuis een speciale valkliniek. Op de Valkliniek onderzoeken we hoe het komt dat u slechter ter been bent en/of valt. Op de Valkliniek werken een PA of arts, een geriater, een verpleegkundige en een fysiotherapeut. Om de beurt zullen zij u onderzoeken. De Valkliniek valt onder de supervisie van de geriater. Dit is een medisch specialist die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van oudere mensen die een groot risico lopen hun zelfstandigheid te verliezen.

Waarom een Valpolikliniek?

Een val komt vaak plotseling. De gevolgen kunnen
ernstig zijn, variërend van een schaafwond  tot een botbreuk. Als u op oudere leeftijd een keer bent gevallen, is de kans op herhaling groot als er niets aan de oorzaak wordt gedaan. Bovendien kan een val u angstig maken. Een val is vaak een reden om minder te gaan ondernemen. Stel dat u weer valt en wat breekt... Door minder te ondernemen gaat de spierkracht, de conditie en het evenwicht achteruit wat op zich weer een hoger valrisico geeft. Voor het vallen kunnen meerdere oorzaken bestaan. Maar voor degene die valt – en ook voor de huisarts - is het vaak niet duidelijk wat deze oorzaken zijn. Op de valkliniek kunnen we de oorzaken en risicofactoren in kaart brengen.

Wat kunt u verwachten?

Het team dat werkzaam is op de Valkliniek doet een basisonderzoek, bestaande uit een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek, een hartfilmpje, onderzoek door de fysiotherapeut, bloeddrukmetingen, en testen waarbij er naar het gezichtsvermogen wordt gekeken. Hierna wordt er een plan gemaakt voor eventueel verder onderzoek indien dit nodig is. Ook volgt er een plan om waar mogelijk de bij u geconstateerde risicofactoren voor vallen aan te pakken of te behandelen. Dit alles gebeurt op een dag. Voor eventueel verder onderzoek naar aanleiding van dit basisonderzoek wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Meer informatie over vallen vindt u onder het kopje folders.