Kwetsbare ouderenBij het ouder worden, neemt ook de kwetsbaarheid toe. Dat kan zijn omdat het geheugen achteruit gaat, het lopen slechter gaat of omdat er heel veel (chronische) ziekten of medicijnen tegelijk gebruikt worden. Er zijn nog veel meer redenen waarom kwetsbaarheid ontstaat en er zijn dan ook vaak meerdere risicofactoren tegelijkertijd aanwezig.

Kwetsbare ouderen hebben meer kans op complicaties tijdens een ziekenhuisopname, zoals een infectie, ondervoeding, delirium, doorligwonden, bijwerking van medicatie of een val.
Hierdoor ontstaat er een negatieve spiraal. De zelfstandigheid neemt af bij kwetsbare ouderen. Huishoudelijke taken kunnen door de aanwezige beperkingen minder goed volbracht worden. Het wassen, kleden en in huis voortbewegen vermindert.  Dit alles leidt in het dagelijks leven tot een grotere afhankelijkheid, waardoor de zelfredzaamheid en het zelfstandig wonen worden bedreigd. Kwaliteit van leven neemt hierdoor af.

Functieverlies is niet altijd volledig te voorkomen, omdat het onderdeel kan zijn van het natuurlijke beloop bij een onderliggende ziekte of aandoening. Door vroegtijdige herkenning van kwetsbaarheid en gerichte preventieve zorg kan een deel van dit functieverlies tegengegaan worden. De geriater kan bijvoorbeeld tijdens de ziekenhuisopname van een kwetsbare ouderen meekijken.  Het doel is om complicaties zoveel mogelijk te voorkomen en het algehele functioneren te vergroten. Dit draagt bij aan een spoedig herstel in geval van een  acute ziekte en aan behoud van onafhankelijkheid. Dit is van groot belang voor het welzijn en de kwaliteit van leven van de kwetsbare oudere en zijn omgeving.