ImplantologieWat is Implantologie?

Onze kaakchirurgen zijn expert in orale implantologie: het plaatsen van implantaten bij mensen die tanden of kiezen missen. De chirurgen werken op dit gebied samen met gespecialiseerd tandartsen. De kaakchirurgen van het Elkerliek ziekenhuis houden ongeveer zes keer per jaar gezamenlijk spreekuur met deze ervaren tandartsen-prothetisten. Tijdens deze spreekuren zien zij patiënten met complexe problematiek. Indien noodzakelijk worden de patiënten in teamverband behandeld en worden implantaten aangebracht. Uitgebreide informatie over implantologie vindt u op de website Implantologie Elkerliek ziekenhuis. Ook hieronder leest u alvast meer.

Waarom implantaten?

Wanneer tanden en/of kiezen verloren zijn gegaan, kan de mogelijkheid van implantatie ter vervanging van deze gebitselementen overwogen worden. Het aanbrengen van implantaten als pijlers voor de tandvervanging, komt het dichtst in de buurt van de verankering van de natuurlijke tand.  Laat echter wel duidelijk zijn dat er geen gelijkwaardige vervanging bestaat voor wat de natuur geschapen heeft. Mooie gebitsprothesen en technisch perfecte implantaten zijn slechts een alternatief voor een onvervangbaar goed.
Toch kunnen deze implantaten het weer mogelijk maken om zonder problemen te eten, te praten en te lachen.

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstmatig voorwerp dat in een levend organisme “ingeplant” wordt.
Op de afdeling kaakchirurgie van het Elkerliek ziekenhuis worden schroefvormige implantaten van titanium toegepast. Deze implantaten zijn ongeveer net zo groot als een natuurlijke tandwortel. Het is dan ook de bedoeling dat deze implantaten de functies die de natuurlijke tanden voor die tijd hadden, overnemen.

Titanium, een edel metaal, is een van de beste stoffen voor het vervaardigen van implantaten. Daarom komt het gebruik in de moderne geneeskunde zeer regelmatig voor (bijvoorbeeld bij botplaten en schroeven, pacemakers, kunstgewrichten, enzovoorts).
Titanium wordt door het menselijk lichaam volledig geaccepteerd, dat wil zeggen, dat het normaal gesproken niet door het lichaam zal worden afgestoten.

Wanneer een implantaat?

In verschillende situaties is het mogelijk om implantaten te plaatsen:

In welke gevallen moet van implantatie afgezien worden?

Implantatie is niet mogelijk als de hoeveelheid kaakbot onvoldoende is. De kaakchirurg zal daarvoor onderzoek doen, onder andere met behulp van röntgenfoto’s. Ook zal men niet implanteren, als de patiënt niet bereid of in staat is eventuele natuurlijke tanden en implantaten perfect schoon te houden. Patiënten die ernstige problemen hebben met de gezondheid, of afhankelijk zijn van medicijnen, alcohol, roken, drugs, enzovoorts behoren tot een risicogroep. In deze gevallen zal een nauwkeurig vooronderzoek gedaan moeten worden en moet soms van implantatie worden afgezien.