Een keurmerk voor het hele ziekenhuisJob Doorduin

“Van een goede bewegwijzering tot de persoonlijke overdracht van het ziekenhuis naar bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige. Het is allemaal belangrijk.” Volgens Job Doorduin, verpleegkundig specialist, spelen de verpleegkundigen op alle afdelingen een grote rol bij het voorkomen en herkennen van complicaties bij ouderen zoals een delier, vallen, ondervoeding en functieverlies. “Ze worden daarin geschoold en kunnen altijd de hulp inroepen van een speciaal consultatieteam Geriatrie.” Het behalen van het keurmerk is geen reden om achterover te leunen, vindt Job. “Zeker niet. We zijn nu bijvoorbeeld, samen met de wijkverpleegkundigen, druk bezig om de overgang vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie nóg beter te laten verlopen. Én we gaan ‘bewegen’ in het ziekenhuis belangrijker maken, zeker voor de oudere patiënten. Er liggen nog uitdagingen genoeg. Zorg voor ouders blijft immers ons speerpunt.”